295 elever uten læreplass

295 elever uten læreplass

Antall elever uten læreplass går stadig nedover. Pr. 15. august står nå 295 elever uten læreplass, mot 430 elever på samme tid i 2016.

Hovedfokus er fremdeles å få flest mulig elever ut i lærebedrifter rundt om i de ulike kommunene. Erfaringsmessig vil antallet uten læreplass reduseres ytterligere i tiden fremover. De elevene som ikke får læreplass i en lærebedrift vil få tilbud om VG3 fagopplæring i skole. De aktuelle elevene får i disse dager brev med tilbud om dette, med svarfrist 25. august.

Fordeling av elever uten læreplass i Rogaland etter fag
 • Teknikk og industriell produksjon: 121 elever uten tilbud om læreplass.
 • Elektrofag: 58 elever uten tilbud om læreplass.
 • Service og samferdsel: 50 elever uten tilbud om læreplass.
 • Bygg- og anleggsteknikk: 29 elever uten tilbud om læreplass.
 • Helse- og oppvekstfag: 21 elever uten tilbud om læreplass.
 • Restaurant- og matfag: 7 elever uten tilbud om læreplass.
 • Naturbruk: 5 elever uten tilbud om læreplass.
 • Design og håndverk: 2 elever uten tilbud om læreplass.
 • Medier og kommunikasjon: 2 elever uten tilbud om læreplass.
Uke 32 Diagram

Diagram: Fordeling av elever uten læreplass i Rogaland, pr uke 32 2017.

 
Fordeling av elever uten læreplass i Rogaland etter kommune
 • Stavanger: 77 elever uten tilbud om læreplass.
 • Sandnes: 44 elever uten tilbud om læreplass.
 • Karmøy: 39 elever uten tilbud om læreplass.
 • Haugesund: 27 elever uten tilbud om læreplass.
 • Sola: 19 elever uten tilbud om læreplass.
 • Hå: 14 elever uten tilbud om læreplass.
 • Gjesdal: 9 elever uten tilbud om læreplass.
 • Strand: 9 elever uten tilbud om læreplass.
 • Eigersund: 8 elever uten tilbud om læreplass.
 • Klepp: 8 elever uten tilbud om læreplass.
 • Time: 7 elever uten tilbud om læreplass.
 • Tysvær: 7 elever uten tilbud om læreplass.
 • Vindafjord: 6 elever uten tilbud om læreplass.
 • Randaberg: 6 elever uten tilbud om læreplass.
 • Sokndal: 4 elever uten tilbud om læreplass.
 • Bjerkreim: 4 elever uten tilbud om læreplass.
 • Hjelmeland: 3 elever uten tilbud om læreplass.
 • Finnøy: 1 elev uten tilbud om læreplass.
 • Forsand: 1 elev uten tilbud om læreplass.
 • Rennesøy: 1 elev uten tilbud om læreplass.
 • Sauda: 1 elev uten tilbud om læreplass.
 • Bokn: 0 elever uten tilbud om læreplass.
 • Kvitsøy: 0 elever uten tilbud om læreplass.
 • Lund: 0 elever uten tilbud om læreplass.
 • Suldal: 0 elever uten tilbud om læreplass.
 • Utsira: 0 elever uten tilbud om læreplass.
Uke 32 søkere fordelt på kommuner

Tabell: Fordeling av elever uten læreplass i Rogaland fordelt på kommuner, pr uke 32 2017.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson