Følg vikingene!

Følg vikingene!

Foreningen Destinasjon Viking, der Rogaland fylkeskommune er en av rundt 60 medlemsorganisasjoner, ble nettopp gjenoppnevnt av Europarådet til å drifte deres europeiske vikingrute, som nå får navnet Follow the Vikings.

Vikingruta er én av de mange kulturrutene som er etablert under Europarådets program for å gjøre den europeiske kulturarven mer synlig og tilgjengelig, både for lokalbefolkning og for turister. Vikingruta ble etablert allerede i 1993 og driften av denne ble tatt over av foreningen Destinasjon Viking i 2012. Foreningen ble dannet i 2008 av partnere fra tidligere EU-prosjekter for utvikling av vikingturisme. Rogaland fylkeskommune har vært sentral i både disse prosjektene og i utviklingen av foreningen Destinasjon Viking, som hadde sitt første årsmøte i Haugesund i 2009.

I tillegg til Rogaland fylkeskommune, er Arkeologisk museum, Karmøy kommune/Avaldsnesprosjektet, VikingHouse og Guidekompaniet medlemmer av foreningen.

De siste fire årene har foreningen stått bak et stort EU-prosjekt, finansiert av EUs kulturprogram, Kreativt Europa og med et totalbudsjett på 4 millioner Euro. Rogaland fylkeskommune har utviklet prosjektet og har fungert som rådgiver for prosjektets sekretariat på Shetland i hele prosjektperioden. I Norge har prosjektet hatt tre partnere: Karmøy kommune/Avaldsnesprosjektet, Museum Nord (Lofotr vikingtidsmuseum på Borg) og Sør-Troms Museum.

Prosjektet har bl.a. produsert en forestilling kalt ‘The Vikings are Coming’ som har vært vist i Polen, Norge (Avaldsnes og Harstad), Spania, Irland, England, Skottland og Island. I forestillingen medvirker både profesjonelle kunstnere og lokale unge amatører. En av de profesjonelle deltakerne har vært danseren Ann Kathrin Granhus, bosatt i Sandnes. Hun har også vært ansvarlig for koreografi og for opplæring og av lokale dansere til hver forestilling.

Del denne artikkelen på: