Jærens framtid formes nå – engasjer deg!

To personer går opp trapp

Valgene vi tar nå vil forme framtiden og nærområdet  vårt. Bryr vi oss om det som skjer så langt fram i tid? Er det vits å engasjere seg?

Barm fra hele verden samlet seg nylig til skolestreik for klimaet. Med slagord og bannere krevde de en dramatisk kursendring fra de voksne, for å sikre en bærekraftig utvikling på jorden. Ved kulturhuset og rådhuset i Stavanger møtte de også opp, de som representerer framtiden vår.

Bare et par steinkast unna demonstrasjonene - vi kunne nesten høre dem - jobber vi på Fylkeshuset med de langsiktige planene for Jæren. Det er en faglig kompleks og til tider motsetningsfylt jobb. Sammen med kommunene, næringsliv og andre legger vi planer som har betydning for oss alle – først og fremst de unge.

Det har betydning for hvordan vi bor om 20-30 år. Hvor vi jobber og med hva. Om vi bruker sykkel, tog, bil, buss eller beina for å komme oss dit. Eller helt andre framkomstmidler. Forhåpentligvis har alle god tilgang på ren luft, vann og urørt natur.

Lek på Solastranden

Da må vi gjøre de riktige grepene nå. Lurer du på om det nytter å engasjere seg? Svaret er ja. Og tiden er nå. Akkurat nå er skissene for hvordan vi skal forme regionen fram mot 2050 på høring. Alle kan gi innspill, og vi ønsker å høre fra så mange som mulig. Bare gjennom engasjement fra oss, blir våre felles planer relevante og viktige.

Visjonen er «en bærekraftig og endringsdyktig region». I klartekst betyr det at vi skal komme fram til hvordan vi kan bo, jobbe - ja leve - på en bærekraftig måte samtidig som vi skaper vekst og arbeidsplasser og tar vare på matjord og natur.

Høres det vanskelig ut? Det er det også. Noe av dette står i direkte motsetning til hverandre. Se bare på behovet for nye boliger, næringsarealer - eller veier for den saks skyld - sett opp mot vern av matjord eller naturmangfold. Nye boliger og utbygging kan stå i motsetning til målet om nullvekst i biltrafikken. Men vi kan nå klimamålene, sikre god framkommelighet og utvikle livskraftige, gode boområder. Da må vi bygge og fornye i de områdene som ligger nær et godt kollektivtilbud og rundt byene og tettstedene som allerede finnes.

Vi lever i en globalisert verden der endringer skjer raskt. Også her på Jæren styres vi av det. Klimaendringene tvinger fram et grønt skifte både i næringslivet og i hjemmene våre. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til ny teknologi, robotisering, automatisering og andre endringer i arbeidslivet og hvilke konsekvenser dette får både for hver enkelt, men også næringslivet.

Regionalplanen har langsiktige mål, og skal sikre nødvendig forutsigbarhet i en verden der endringene skjer raskere enn før. Ting vi i dag oppfatter som utenkelige kan være virkelighet i 2025. Derfor er det viktig at vi i tillegg til å sikre de lange linjene, gjør oss i stand til å håndtere raske endringer og finne fram til nye løsninger.

Vi må styrke det regionale samarbeidet og sikre oss flere ben å stå på. Og vi må bruke det grønne skiftet til å skape utvikling.

Vil du være med og påvirke framtiden din? Nå har du sjansen. 

Christine Haver - Regionalplansjef

Kronikk: Christine Haver, leder regionalplanavdelingen.

Regional plan for Jæren 2050:
  • Omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy, Strand, Forsand, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.
  • Planen er på høring med frist 22. april.
Del denne artikkelen på:
Barn leker på stranden

Akkurat nå jobber vi på Fylkeshuset med de langsiktige planene for Jærregionen. Det har betydning for alle – og først og fremst de unge. Du kan påvirke arbeidet ved å gi dine innspill.

Les mer >