Markering av kulturmiljøfredning i Skudeneshavn

Ola Elvestuen overrekker plakett til Jarle Nilsen.

Klima- og  miljøminister Ola Elvestuen overrekker fredningsplaketten til Karmøy-ordfører Jarle Nilsen. (Alle foto: Karen Thommesen, Riksantikvaren)

I november ble Skudeneshavn fredet ved kongelig resolusjon. I går ble dette markert med besøk av klima- og miljøministeren.

– Det er helt nydelig. Det regner litt, men Skudeneshavn er jo flott, så her er det bare å gratulere med dagen, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen ifølge Karmøynytt. 

Skudenes6 (002)

Fra strandsted til variert næring

Bakgrunnen for kulturmiljøfredningen er at Skudeneshavn er en unik kystby med ett av Norges best bevarte trehusmiljøer.

Skudeneshavn – som fikk bystatus i 1996 – utviklet seg fra strandsted basert på sildefiske, til ladested med variert næringsvirksomhet fra 1800 til 1940.

Skudenes3 (002)

Navnet Skudenes

Det er Gamle Skudeneshavn, deler av sentrum havn og deler av indre havn som er fredet. Til sammen utgjør disse områdene et av Norges best bevarte kystbymiljøer.

Navnet Skudenes stammer antakelig fra det oldnorske ordet «skuta», som betyr fremskytende berg. Ordet refererer trolig til bergformasjonene ved innseilingen til byen. Fra 1500-tallet er Skudenes avmerket på hollandske sjøkart.

Salting og lagring av fisk

På 1600-tallet stod flere sjøhus i Skudenes, bygget for bruk i sesongfisket. Det var hovedsakelig byborgere fra Stavanger som bygget sjøhusene til salting og lagring av fisk før transporten gikk videre. Sjøhusene ga dessuten tak over hodet når fiskerne ikke var ute på havet.

(Kilde: Riksantikvaren)

Del denne artikkelen på: