7,3 millioner kroner til forskningsprosjekt om livslang læring

7,3 millioner kroner til forskningsprosjekt om livslang læring

Utdanning i Ryfylke er samarbeidspartnar i forskningsprosjektet SkillsReal - leia av professor Tarja Tikkanen ved Høgskulen Stord Haugesund. Prosjektet har nå fått støtte fra Norges Forskningsråd til å forske på utdanning for vaksne.

Målet er undersøkje korleis utdanningstilbud for vaksne kan organiserast, og leggjast til rette på ein best muleg måte.

Utdanning i Ryfylke er eit samarbeidsprosjekt som Rogaland fylkeskommune har tatt initiativ til. Kommunane i Ryfylke, vekstselskap, næringshagar og dei største næringslivsverksemdene i Ryfylke er medlemmer og medeigarar.

Visjonen er "Livslang læring der du bur".

Les meir om Utdanning i Ryfylke.

Del denne artikkelen på: