Avtale om 215 millioner belønningskroner signert

Bilde av fire ordførere som signerer belønningsavtale for Rogaland

Fire ordførere med felles belønningsavtale; Stanley Wirak, Sandnes, fylkesordfører Janne Johnsen, Christine Sagen Helgø, Stavanger og Ole Ueland, Sola.

Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola og Rogaland fylkeskommune har signert en avtale med Samferdselsdepartementet om tilskudd fra belønningsordningen på til sammen 215 millioner.

En forutsetning for avtalen er at byområdet oppnår målet om nullvekst i personbiltrafikken i perioden 2013-2016. Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse. Antall kollektivreiser og sykkelreiser skal økes, mens reiser med privatbil skal reduseres. Trafikkutviklingen skal måles ved hjelp av tellepunkter som er plassert slik at de er representative for trafikken.

En felles arbeidsgruppe skal jobbe med tiltak som skal finansieres med belønningsmidlene. Blant de større prosjektene som kan inngå i ordningen er arbeid på fylkesvei 44 på Mariero-Vaulen og Forussletta.

 

Kontaktpersoner:
Fylkesordfører Janne Johnsen, mob. 480 82 646
Samferdselssjef Gottfried Heinzerling, mob. 482 07 228

Del denne artikkelen på: