Feil i fordelingen av veimidlene

Feil i Grønt hefte - Rogaland fylkeskommunes frie inntekter reduseres med 41,9 mill sett forhold til fylkesrådmannens budsjettforslag.

I e-post-melding fra Kommunesektorens organisasjon (KS), datert 4. november kl. 12.13, ble fylkesrådmannen gjort oppmerksom på en feil i fordelingen av veimidlene i tabell C-fk i beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), også kalt grønt hefte.

I budsjettåret 2014 betyr denne feilen at Rogaland fylkeskommunes frie inntekter reduseres med kr. 41, 9 mill sett i forhold til premissene som er lagt til grunn i fylkesrådmannens forslag til budsjett.Feilen er knyttet til den særskilte fordelingen av midler til finansiering av forvaltningsreformen, som blir gjenstand for en ny fordeling (omfordeling) i inntektssystemet fra 2014. Fordelingsgrunnlaget er blant annet oppdatert med det nyeste tallgrunnlaget fra Vegdirektoratets modell for beregning av vedlikeholdsbehovet for veger.Konsekvensen av ovennevnte er at anslått vekst i frie inntekter for Rogaland fylkeskommune reduseres fra 4,3 pst til 3,3 pst fra anslag på regnskap 2013 til 2014. Dette betyr at realveksten i frie inntekter reduseres fra 1,3 pst til 0,3 pst i Rogaland. Til sammenligning har fylkeskommunene en gjennomsnittlig nominell vekst på 4,0 pst, det vil si en realvekst i frie inntekter på 1,0 pst.

Fylkesrådmannen legger til grunn at Rogaland fylkeskommune hadde liten eller ingen mulighet for å oppdage feilen i Grønt hefte. Fylkesrådmannen trenger noe mer tid for å bearbeide de nye opplysningene, og komme med forslag til inndekning.  

Kontaktperson:
Trond Nerdal, fylkesrådmann, 480 79 701

Del denne artikkelen på:

Mandag 4. november la fylkesrådmann Trond Nerdal fram forslag til budsjett 2014 og økonomiplan for 2014 -2017. Tallenes tale er at fylkeskommunen går strammere tider i møte.

Les mer >