Frosten forsinker oppstart av det arkeologiske feltarbeid

Entreprenørene i fylket rapporterer om uvanlig dyp tele, enkelte steder går frosten en meter ned i bakken. Det normale ligger rundt 40 centimeter. Det betyr forsinkelser for de arkeologiske feltarbeidene.

Dette innebærer at de arkeologiske feltundersøkelsene ikke kan starte før etter påske. 
Arbeidet skulle ha vært startet på disse fire stedene:

  • Haga Vest i Sola
  • Tungenesveien i Randaberg
  • Sandeid i Vindafjord 
  • Hana i Sandnes.

Alle disse arbeidene er nå utsatt til etter påske. 
Forsinkelsen får også betydning for tidspunktet for de andre feltundersøkelsene som skal gjennomføres i år. 
Hittil har Rogaland fylkeskommune bestilling på 43 undersøkelser denne sesongen. Disse utgjør til sammen 5 årsverk. Utbyggerne som blir først berørt er informert om forsinkelsen.

Vi starter undersøkelsene igjen så snart det lar seg gjøre.
Mange prosjekter er under planlegging og vi venter bestilling av flere større feltundersøkelser de neste månedene. Dersom disse bestillingene kommer i vår vil vi vurdere behovet for å styrke bemanningen for å begrense ventetiden.

Kontaktpersoner: 
Kate Irene J. Syvertsen
seksjonssjef  
51 51 68 75 / 911 59 714

Nora P. Pape 
feltkoordinator 
51 92 10 54

Del denne artikkelen på: