Jåsund får den første bussveien

Fylkesordfører Janne Johnsen og ordførereen i Sola kommune Ole Ueland åpner bussvei i Jåsund.

Regionens nye kollektivsystem heter bussvei. Og i dag ble første del av bussveien åpnet på Jåsund i Sola kommune.

- Et eksempel til etterfølgelse for framtidige utbygginger i fylket, sier fylkesordfører Janne Johnsen. Her har vi klart å legge til rette for kollektivtrafikk i forkant av den store utbyggingen. Slik helhetlig planlegging vil vi ha mer av, sier Janne Johnsen.
 
Fylkesordfører og sola-ordfører Ole Ueland strålte om kapp da de to åpnet den nye kollektivtraseen på Jåsund.
Den nye bussveien er rundt to kilometer lang, og altså første del av regionens nye kollektivsystem som fylkestinget vedtok før jul i fjor. Utbyggingen av kollektivtraseen åpner i forkant av videre utbygging på Jåsund. Dette er en del av en helhetlig planlegging av området, hvor tanken er å tilrettelegge for kollektivtrafikk før hovedutbyggingen skjer.

Prosjektet har hatt en prislapp på omkring 50 millioner kroner, og finansieringen er et samarbeid mellom private utbyggere og Rogaland fylkeskommune.

Kontaktinformasjon:
Janne Johnsen
fylkesordførar
480 82 646

Del denne artikkelen på: