Kulturstipender til seks talenter

Stipendvinnere 2013

Stipendvinnere 2013. Oppe fra venstre: Pål Morten Borgli, Per Henning Uppstad, Else Leirvik, Elin Aase Kitchen Barokk, Frida SiegristOliver og Dan Skjæveland. Linda Merete Birkedal var ikke til stede.

Rogaland fylkeskommune delte ut 206 000 kroner i kulturstipend. Stipendvinnerne er utøvere innen flere kulturgrener. De får stipendene for å kunne utvikle seg og sin kompetanse innenfor sine kulturområder.

Disse fikk kulturstipend fra Rogaland fylkeskommune for 2013:

Visuell kunst

Dan Skjæveland (26), Kvernaland, er ung og i utviklingsfasen. Hans prosjekt skal resultere i en utstilling som omhandler mennesker han finner i Paris sine parker. Selv om hans prosjekt vil ha en dokumentarisk verdi er det først og fremst det artistiske som vil stå i fokus. Han får stipend på 25 000 kroner til prosjektet People in Paris´parks. 

Else Leirvik (41), Stavanger, vil forske i og utvikle sine kunnskaper om tekstile teknikker innen billedvev. Hun ønsker å utvikle nye arbeider, og ta dem med til utstillingen Textile Spaces i København. Hun får 50 000 kroner i stipend som støtte til arbeidet.

Musikk

Kitchen Barokk. Ble dannet under Stavanger Internasjonale Kammermusikkfestival i 2011. Prosjektet ble lagt merke til også utenfor landets grenser og en invitasjon kom fra Nordischer Klang i Grefswald, Tyskland. Det er en festival som feirer musikk og kunstuttrykk fra de fem nordiske landene gjennom film, teater, billedkunst og  litteratur.
Barokkutøverne i Kitchen Barokk improviserer i ren barokkstil og lar samtidsmusikerne i gruppen utøve et motspill fra sitt ståted. I gruppen sitter seks musikere med bakgrunn fra jazz, rock og klassisk tradisjon. De får 15 000 kroner i stipend.

Frida Siegrist Oliver (15), Stavanger, ønsker å delta på The Perlman Music Program sitt syv ukers sommerkurs på Shelter Island utenfor New York. Det er en ære å bli tatt ut til dette helt spesielle kurset. Totalt deltar 40 elever i alderen 12-18 år fra hele verden. Hun får 36 000 kroner i stipend til studiene..

Per Henning Uppstad (43), Randaberg, ønsker å produsere et visekonsept karakterisert av et varmt skråblikk på det å være forelder, særlig far. Gjennom viseprosjektet ønsker han å rendyrke den viseformen som de har utviklet gjennom tidligere produksjoner. Målet er å produsere CD og gi forestillinger. Han får 35 000 kroner i stipend til satsingen..

Linda Merete Birkedal, (42), Stavanger, ønsker å videreutvikle seg som danser og koreograf gjennom en reise i Europa og til New York. Hun vil ta klasser, se forestillinger og knytte kontakter fir å kunne få vist sine egne forestillinger internasjonalt. Hun ønsker også å fristille seg fra annet arbeid for å kunne jobbe med planleggin av sine neste to forestillinger. Hun får 45 000 kroner i stipend..

Stipendene ble delt ut av Pål Morten Borgli, leder Regional- og kulturutvalget, på eget arrangement 12. juni.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson