Rogaland får nærmere 12 millioner kroner til forskning og innovasjon

Rogaland fylkeskommune er tildelt 3,7 millioner kroner årlig i 3 år for å støtte innovasjonsprosjekter der bedrifter og forskere samarbeider. Det er Forskningsrådet som har tildelt pengene. Stikkord for satsingen er mat, maritim, fornybar energi, velferdsteknologi og tunnelberedskap.

Det er prosjektet VRI (Virkemidler for regional forskning, utvikling og innovasjon) i Rogaland som har ansvar for å dele ut pengene.

Fra 2014 er det to innsatsområder for VRI:

 • Verdikjede mat
 • Teknologi med framtid

Satsingene fører til at vår aktivitet er rettet inn mot næringsklyngene havbruk, jordbruk, matindustri, maritim, offshore vind, landvind, bioenergi, geotermisk energi, energieffektivisering, velferdsteknologi og tunnelberedskap.

Tunnelberedskap er den nyeste satsingen

Det er mange undersjøiske tunneler i fylket, og det er et økende behov for forskning på sikring av tunneler. VRI vil skape møteplasser for bedrifter og de som har kunnskaper innenfor området for å bidra til forskning.
Det finnes i dag flere miljøer med kompetanse på feltet. Dette er først og fremst brannvesenet, UiS med sitt Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet og sterke kunnskapsmiljøer i Haugesund knyttet til HSH og Polytec. VRI vil legge til rette for at kunnskapsmiljøene og aktuelle bedrifter kobles tettere sammen, og det er et mål å etablere et eget senter for tunnelberedskap i Rogaland.

VRI har flere virkemidler for å bidra til økt samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer:

 • Kompetansemeglere – gode hjelpere for bedriftene
 • Forprosjekter – økonomisk støtte til å komme i gang med forskningsprosjekter
 • Innovasjonsdialoger – møteplasser for identifisering av prosjekter
 • Klyngeutvikling – kartlegging av muligheter for å etablere nye klynger
 • Studentmobilitet – studenter skriver sine masteroppgaver i bedrift
 • Medarbeiderdrevet innovasjon – større involvering av ansatte i innovasjonsprosesser
Seks år med forskningsbasert innovasjon

VRI i Rogaland har siden starten i 2008 delt ut ca. 50 millioner kroner til prosjekter som fremmer samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer innen områdene energi, mat, maritim og helse. Forskningsrådet har finansiert ca. halvparten av midlene, og Rogaland fylkeskommune har bidratt med den andre halvparten. I tillegg har bedriftene lagt inn ca. 30 millioner kroner i egeninnsats.
Våre kompetansemeglere har veiledet ca. 600 bedrifter, det er gitt støtte til over 230 VRI-prosjekter, og VRI-aktivitet har ført til ca. 130–140 millioner i støtte til rogalandsbedrifter gjennom andre programmer. Nå er det bestemt at VRI fortsetter arbeidet i 3 år til, fra 2014–2016.
Noen av prosjektene som har fått støtte i 2013:

 • Ryfylke Rensefisk AS samarbeider med IRIS Biomiljø om prosjektet:
  Uttesting og dokumentasjon av rognkjeks som avlusingsmetode i lakseoppdrett.
 • Wiig Gartneri samarbeider med Bioforsk og Nofima og prosjektet:
  Produksjon av oransje tomat med høy kvalitet.
 • Halogen AS skal sammen med Nytorget Legesenter og masterstudent Åshild Drønen Herdlevær fra NTNU gjennomføre prosjektet:
  Neste generasjons fastlegetjeneste.
 • Reemsys AS samarbeider med Marintek om prosjektet:
  Reemsys development project (utvikling av Rescue Pod – en livbåt for spedbarn).
 • Mybox AS samarbeider med UiS, Nordan, Profftre og Lyse om prosjektet: Fasadeløsning med superisolasjon.

Les mer om VRI Rogaland 

VRI storsamling i Sandnes 3.-4. desember

3.–4. desember samles alle VRI-regionene i Norge på Hotel Residence i Sandnes.

Dette er noen av temaene på samlingen:

 • Statssekretær Jardar Jensen, Kommunal- og regionaldepartementet:
  «Forskning og innovasjon for regional vekstkraft. Hvordan passer VRI inn?»
 • Professor Bjørn T. Asheim, Senter for innovasjonsforskning, Universitetet i Stavanger:
  «VRI sett fra utsiden; har VRI bedret forutsetningene for forskningsbasert næringsutvikling i regionene. Hvilke funksjoner bør ivaretas også etter at VRI er over?»

Det blir også tre paneldebatter om erfaringer fra VRI:

 • Hvordan har vi opplevd VRI fra næringslivet side? 
 • Hva har VRI-forskerne sett?  
 • Hva har aktører i samhandlingsprosjektene lært?

I tillegg vil Forskningsrådet informere om tredje VRI-periode og Forskningsrådets policy for det regionale oppdraget.

Det er 120 påmeldte til samlingen som blir åpnet av Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

Les mer om samlingen.

Kontaktperson:
Hilde Uppstad
prosjektleder VRI Rogaland
51 92 10 64 / 958 77 914

Del denne artikkelen på: