Offisiell åpning av kollektivbrua over E39 Forus

Onsdag 21. august kl. 07.30 blir det offisiell åpning av kollektivbrua over E39 Forus. Samtidig blir det sykkelmarkering og alle syklister inviteres til å bli med.

- Dette er en stor forbedring for syklister og kollektivreisende til og fra Forus, og et viktig bidrag for å løse noen av trafikkutfordringene på Forus, sier fylkesordfører Janne Johnsen.
Vassbotnen brua ble åpnet for gående og syklende fra 1. juli, og bruken er økende.

 –Vi syns det er gledelig å se at mange har tatt brua i bruk allerede, forteller prosjektleder Leif Lindefjeld i Statens vegvesen.

Samlet om en felles åpning og markering

Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Sykkelløftet og Forus Næringspark står sammen om markeringen. Markeringen skjer på østsiden av sykkelbrua, Forus øst ved Statoil. Det blir hilsener, enkel servering og premier.

Uten skader

Anleggsområdet, med motorvei rett gjennom, har vært utsatt. Når brua nå er ferdig, er prosjektet gjennomført uten personskader. Vassbotnen bru er 202 meter lang og strekker seg over E39 rett over grensen mellom Stavanger og Sandnes. Den har gang- og sykkelveg som er fire meter bredt, og egen veg for kollektivtrafikk. Det er kun syklister, gående og busser som får benytte brua over motorveien på Forus.
Kollektivbrua har kosta cirka 140 millioner kroner, og er finansiert av Rogaland fylkeskommune og Forus utvikling, med Statens vegvesen som utbygger. 

Kontaktpersoner:
Janne Johnsen, fylkesordfører 480 82 646
Leif Lindefjeld, prosjektleder Statens vegvesen, 415 66 989
Helmer Berre, Sykkelløftet, 911 48 794

Del denne artikkelen på: