Reiselivsprisen i Rogaland 2014

Rogaland fylkeskommune skal dele ut sin årlige reiselivspris til personer, bedrifter eller organisasjoner i Rogaland som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket. Det vil bli lagt vekt på om innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av fylket. Send inn ditt forslag til oss!

Prisen kan også i spesielle tilfeller tildeles personer utenfor fylket som har fremmet reiselivet i Rogaland.

Serviceforum v/UiS og forum reiseliv Rogaland v/Rogaland fylkeskommune arrangerer en felles konferanse den 13.-14. mars 2014.
Reiselivsprisen for 2014 vil bli utdelt på konferansen.

Det er Fylkesutvalget som utpeker prisvinneren.

Send inn forslag

Begrunnede forslag til kandidater må være sendt Rogaland fylkeskommune til e-post firmapost@rogfk.no innen 15.01.2014.

Kontaktperson

Mer informasjon og retningslinjer for tildeling kan du få ved å henvende deg til Randi Klæbo v/Næringsavdelingen
telefon 51 51 69 12 eller e-post: randi.klaebo@rogfk.no.

Del denne artikkelen på: