Stor interesse for Den kulturelle skolesekken fra de videregående skolene i Rogaland

Vel 39 000 elever er påmeldte publikummere til ulike arrangement. Det tilsvarer 2,2 påmeldinger per elev i fylkets 27 videregående skoler.

Økningen i antallet påmeldinger er 67 prosent i forhold til forrige skoleår. Da var det 23 300 påmeldte.

Programmet for skoleåret 2013/2014 inneholder 23 ulike produksjoner innen musikk, scenekunst, film, litteratur, visuell kunst og kulturarv. Filmen Eventyrland har fått flest påmeldinger med mer enn 6 000 påmeldte elever.

Tilskuddsøkningen til Den kulturelle skolesekken (DKS), som nylig ble offentliggjort av Kulturdepartementet, kommer godt med når produksjonene skal fordeles.

For Rogalands vedkommende utgjør økningen 3,3 millioner kroner og den samlede tildeling for grunnskolen og den videregående skolen i skoleåret 2013/2014 er på 16,1 millioner kroner.
Program og turnéplan for grunnskolen blir publisert 1. juni.

Les mer om Den kulturelle skolesekken på deres nettsider.

Kontaktperson:

Kirsti Sandved
fagleder allmennkultur
51 51 68 27/ 481 01 988

Del denne artikkelen på: