Stramme prioriteringer i fylkeskommunens budsjett

Mandag 4. november la fylkesrådmann Trond Nerdal fram forslag til budsjett 2014 og økonomiplan for 2014 -2017. Tallenes tale er at fylkeskommunen går strammere tider i møte.

  • Det er innarbeidet svært få økninger i driftsbudsjettet i form av nye tiltak eller styrking av eksisterende tiltak.
    - Nye tiltak i 2013 er videreført i 2014
  • For å bringe budsjett og økonomiplan i balanse, samtidig som man øker netto driftsresultat til et akseptabelt nivå i løpet av planperioden, er nødvendige sparetiltak foreslått.
  • Sparetiltakene utgjør akkumulert om lag 125 mill. kroner over en fireårsperiode.
  • Nivået av foreslåtte investeringer er høyt, og speiler nødvendige investeringer i skolebygg. - De foreslåtte bevilgningene til investeringer i fylkesveier er lavere enn det fjorårets økonomiplan la opp til.

Les mer i presentasjonen til fylkesrådmann Trond Nerdal. (pdf). Presentasjonen er utformet som en kortversjon av og veiledning til økonomiplanen 2014-2017 og årsbudsjett 2014.

Økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 – fylkesrådmannens innstilling. (pdf)
Vedlegg til økonomiplan 2014-2017 - hjemmelgrunnlag for fylkeskommunal virksomhet (pdf)

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 blir endelig vedtatt i fylkestinget 10. og 11. desember.  

Kontaktpersoner:
Trond Nerdal, fylkesrådmann, 480 79 701
Øyvind Langeland, økonomisjef, 905 78 188

Del denne artikkelen på: