Nytt design på tilgjengelighet.no - nå også for nettbrett og mobil

Skjermdump av de nye nettsidene tilgjengelighet.no

For kort tid siden ble det lansert nytt design på tilgjengelighet.no - nå også tilpasset nettbrett og mobil.

- Vi er veldig glade for at det nye designet på nettsidene nå er lansert. Det er viktig å huske at arbeid med nettsider er en kontinuerlig prosess. Den oppdaterte utgaven som nå er lansert vil bli utviklet videre fylt med mer innhold. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på nettstedet - så send oss en e-post til tilgjengelighet@rogfk.no, smiler Linda Nilsen Ask og Sigbjørn Husø.

Bilde av LInda Nilsen Ask og Sigbjørn Husø

Rogaland fylkeskommune har, i tett samarbeid med brukerorganisasjonene og Netpower det siste året jobbet mye for å gjøre nettsiden enda mer brukervennlig og tilgjengelig. Sidene er laget med responsivt design – det vil si at den fungerer like godt på mobiler og lesebrett som på PC, og dermed er enkel å ha med seg ut på tur.

Hva er tilgjengelighet.no

Tilgjengelighet.no er nettstedet for deg som av en eller annen grunn trenger å vite noe om den fysiske utformingen av et område eller en bygning. Her finner du informasjon om bredde på dører, om det er trinnfri adkomst, om lokalet har teleslynge, stigningsforhold, ledelinjer og mye mer.

Nettstedet har som mål å gi en samlet oversikt over tilgjengeligheten ved offentlige bygg, hoteller, serveringssteder, idrettsanlegg, kirker, friluftsområder, offentlig transport, m.fl. Her vil man kunne søke ut ifra kommune, type bygg/område, og type funksjonsbehov. Alle kartlegginger som gjøres baseres på prinsippene til universell utforming, og utføres av kvalifiserte personer i samråd med representanter fra brukerorganisasjonene

Et viktig arbeid innen universell utforming

Et av grepene i Fylkesdelplan for universell utforming for et tilgjengelig Rogaland - er satsningen på nettsidene tilgjengelighet.no som ble for første gang lansert i 2010.

Rogaland fylkeskommune er ett av åtte pilotfylker innen arbeidet med universell utforming.

Mer om arbeidet med universell utforming i Rogaland

Kontaktpersoner

Linda Nilsen Ask. tlf. 51 51 68 20
Sigbjørn Husø, tlf. 51 51 68 01

Del denne artikkelen på:
Logoen til tilgjengelighet.no

Nettstedet for deg som av en eller annen grunn trenger å vite noe om områders og bygningers fysiske utforming og tilgjengelighet.

 Gå til nettsiden (åpner nytt vindu)

Les mer >