Tilgjengelighetsprisen til DNB Arena og Tore Christiansen

DNB Arena og Tore Christiansen får Tilgjengelighetsprisen for 2013. Fylkesrådet for funksjonshemmede begrunner tildelingen med den fantastiske viljen og engasjement som er lagt ned for å gjøre DNB Arena tilgjengelig for alle.

DNB Arena er bygget med reell brukermedvirkning. Helt fra planarbeidet for hallen startet, ble brukerne trukket med i arbeidet og brukt aktivt. Brukernes innspill om universell utforming ble lyttet til og gjennomført på en veldig positiv måte. Prinsippene om universell utforming ble tatt på alvor, og dette har ført til at hallen fremstår som kanskje den mest tilgjengelige idrettsarena i Norge.

I tillegg har Stavanger Universitetssykehus fått en av VIP-boksene til fri bruk for pasienter/brukere som har behov for et bakteriefritt rom med ren luft.

Prisen består av et diplom og en sjekk på 25.000 kroner. Fylkesordfører Janne Johnsen deler ut prisen under fylkestingets møte på Radisson Blu Atlantic Hotell i Stavanger, 10. desember 2013 kl. 11.30.

Tilgjengelighetsprisen gis til den enkeltperson, organisasjon eller bedrift som har gjort en spesielt verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede.

Kontaktperson:
Anita Egeli
Leder av Fylkesrådet for funksjonshemmede
Tlf.: 934 58 498

Del denne artikkelen på: