Vinneren av Frivillighetsprisen 2013

Sigrun Bjørseth får Frivillighetsprisen 2013 av fylkesordfører Janne Johnsen.

Sigrun Bjørseth får Frivillighetsprisen 2013 av fylkesordfører Janne Johnsen.

Sigrun Bjørseth får Rogaland fylkeskommunes Frivillighetspris for 2013. Hun får prisen for sin innsats og betydning i Sandnes Frivilligsentral. Prisen er på 50 000 kroner, og et diplom. Prisen ble delt ut på fylkestinget 22. oktober.

Juryen valgte å gi fylkets Frivillighetspris til Sigrun Bjørseth. Hun representerer dermed også Rogaland i den nasjonale kåringen av Frivillighetsprisen. 

Bjørseth får prisen for sitt mangeårige engasjement i Sandnes Frivilligsentral. Juryen begrunner valget slik:

"Sigrun Bjørseth er en 67 år gammel kvinne som driver med utstrakt frivillig innsats gjennom Sandnes Frivilligsentral. Hennes engasjement ved Frivilligsentralen startet i 2004, og siden den gang har hun vandret mange mil i Sandnes som dag- og natteravn. Formidling av sentralens tilbud og rekruttering av nye ravner, har vært særlig viktig i hennes arbeid. I tillegg engasjerer hun seg i inkluderingsarbeid, og er en drivkraft for både internasjonal kvinnegruppe og praktiske norskgrupper.

Sigrun Bjørseth beskrives som et sosialt og utadvendt menneske, som møter andre med tilstedeværelse og glede, og som knytter kontakter og bygger nettverk på en naturlig måte. Hun viser stor omsorg for menneskene hun møter. Med sin kreativitet og ståpåvilje fremstår hun som en inspirasjonskilde for andre frivillige."

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen er opprettet for å hedre og anerkjenne frivillig innsats. Frivillighetsprisen er både en nasjonal og regional pris, og prisen deles ut i samarbeid med Frivillighet Norge. Rogaland fylkeskommune har valgt å supplere den nasjonale diplomet med en regional pris på 50 000 kroner.

Rogaland fylkeskommune mener det er viktig å synliggjøre og anerkjenne det omfattende arbeidet som utføres av tusenvis av frivillige. Dere arbeid, engasjement og samfunnsdeltakelse har avgjørende betydning for livskvalitet, fellesskap og utvikling. Frivillig arbeid er en grunnpilar i vårt demokrati og velferdssamfunn.

Det var foreslått ni kandidater til prisen for 2013. Juryen valgte å gi fylkets Frivillighetspris til Sigrun Bjørseth. Hun representerer dermed også Rogaland i den nasjonale kåringen av Frivillighetsprisen. Juryen som vurderte kandidatene bestod av representanter fra Frivillighetssentralene i Rogaland, Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by, Haugesund turistforening, Rogaland Idrettskrets, Fylkesrådet for Funksjonshemmede, Eldrerådet og Innvandrerrådet i Stavanger kommune og fylkesrådmannen.

Mer informasjon:
John Gunnar Johnsen
Kultursjef
917 93 444
Karoline Rygh
Kulturavdelingen, faggruppe levekår
51 51 67 32

Del denne artikkelen på: