Ledige drosjeløyver og selskapsvognløyver

Det er 4 ledige drosjeløyver på Sør-Jæren. Søknadsfristen er 17. januar.
Det er ledig 47 drosjeløyver på Nord-Jæren. Søkandsfristen for løyvene på Nord-Jæren er 24. januar.

Ledige drosjeløyver på Sør-Jæren

  • 3 ledige drosjeløyver med tilslutning til Bryne Taxisentral, Vibå Taxi eller Hå Taxisentral.
  • 1 drosjeløyve med særvilkår tilsluttet Bryne Taxisentral.
    Særvilkår innebærer at motorvognen som nyttes må tilfredsstille «Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.»

Søknadsfristen for alle løyvene på Sør-Jæren er 17. januar 2014.

Ledige drosjeløyver på Nord-Jæren

  • 30 ledige drosjeløyver med fri tilslutning til drosjesentraler på Nord-Jæren. Inntil 10 løyver kan tilsluttes Stavanger Taxi AS.
  • 2 ledige drosjeløyver med krav om null-utslipp (el) med fri tilslutning til drosjesentraler på Nord-Jæren. 

Ledige drosjeløyver med særvilkår

  • 10 til Norgestaxi Stavanger
  • 3 til Sandnes Taxisentral
  • 2 til Miljøtaxi Stavanger

Søknadsfristen for alle løyvene på Nord-Jæren er 24. januar 2014. Disse søknadene merkes med 13/22109.

Les mer om hvordan du søker og krav til søknaden.

 

Del denne artikkelen på: