Tilskudd til restaurering av freda bygninger

Restaurering av bygninger kan være kostbart. Er du en heldig eier av et freda hus fins det tilskuddsordninger til restaurering etter antikvariske prinsipper. Søknadsfrist er 15. november i år.

Rogaland fylkeskommune deler ut midler fra Riksantikvaren til å sette i stand freda bygninger.
Søknad sendes til Rogaland fylkeskommune. Det er også Rogaland fylkeskommune som sender ut svar på søknaden, og som utbetaler midlene.
Søknadsskjema og krav til søknaden.

Hvem kan søke?

Alle privatpersoner som eier en bygning som er fredet. Det må søkes om tilskudd FØR arbeidet starter. Tilskuddet blir utbetalt ETTER at arbeidet er ferdig og godkjent av fylkeskommunen.  Arbeid som ikke blir utført etter de retningslinjer som blir gitt, vil reduseres eller trekkes tilbake.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes om støtte til å restaurere freda bygninger som er i dårlig forfatning. Støtte blir gitt som kompensasjon for det fordyrende leddet ved at eiere av freda bygninger pålegges å ta antikvariske hensyn. Rekonstruksjoner eller tilbakeføring av freda bygninger som er i teknisk god stand vil det ikke bli gitt støtte til.

Det kan også søkes om midler til brannsikring, men det er ikke hvert år det blir avsatt penger til dette. 

Alle som søker får svar fra Rogaland fylkeskommune i løpet av mai 2015.

De som får støtte må sende i retur et akseptskjema der en bekrefter at en ønsker å motta støtten. Den som mottar støtte må også sette seg inn de retningslinjer som gjelder. Retningslinjer og akseptskjema kommer i samme brev som svaret på søknaden.

Alle kan søke hvert år innen søknadsfristen. I 2014 er søknadsfristen 15. november

Kontaktperson:
Signe Oddbjørg Råen, 51 51 66 05

Del denne artikkelen på: