Utlysing av prosjektmidler, handlingsprogram for næring

Rogaland fylkeskommune lyser ut prosjektmidler til oppfølging av handlingsprogram for næringsutvikling 2014. Denne gang skal nye prosjektsøknader sendes inn i en totrinns prosess.

Trinn 1: Prosjektskisser sendes inn til næringsavdelingen innen tirsdag 14. januar 2014.
Trinn 2: Ferdige søknader og søknad om videreføring av pågående prosjekter sendes inn senestmandag 10. februar 2014.

Alle skisser og søknader må sendes inn elektronisk via www.regionalforvaltning.no.

Den fullstendige utlysningen med nærmere informasjon om søknadsprosessen finner du på nettsida til www.regionalforvaltning.no

Handlingsprogram for 2014 (pdf, 47mb)

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson