Arkeologene byr på kulturhistorisk tur på Dale i Sandnes

Bilde av hustufter.

Her har det bodd folk. 

Arild Skjæveland Vivås og Nora Paalgard Pape tar med seg turgåere på stein- og bronsealdergrunn 15. mars. 

– Nora og jeg gleder oss til å vise fram hva vi har funnet på Dale, forteller arkeolog Arild Skjæveland Vivås. – Vi kommer til å ha med oss arkeologiske funn, og ta med oss alle oppmøtte på en vandring som spenner seg fra nomadiske jeger-samlere i et arktisk klima til jernalderbøndene i et temma og kultivert landskap. Vi er spent på hvor mange som kommer til å møte opp, og håper på at det blir en fin nysgjerrig gjeng med innspill, synspunkter og meninger.

Turen arrangeres av  Sandnes turlag og Stavanger turistforening, og den starter på Dale, ved hovedinngangen kl 12 15. mars.  

Dale er et spennende område

Det er kjent utrolig spennende funn fra store deler av vår historie på Dale. Under markoverflaten skjuler det seg flere steder intakte boplasser fra steinalderen. Studier av disse vil kunne gi viktig informasjon om dagliglivet i steinalderen på Dale.

– Dette hjelper oss til å forstå hvilket forhold jeger-sankerne i steinalder hadde til hverandre - sett i lys av utveksling av varer og teknologiske nyvinninger og lignende, forteller Vivås. – På Dale finner vi imidlertid også flotte arkeologiske kulturminner fra tiden hvor menneskene ble mer bofaste, begynte å holde husdyr, rydde jorder og dyrke jorda. Like ved hovedbygget på Dale ligger det rester etter en hustuft og flere graver fra jernalder. I forbindelse med registreringene Fylkeskommunen gjorde i området fant vi også flere andre områder med spor etter både bosetning og dyrking fra bronsealder-jernalder.

Vivås forteller at det alltid er spennende når folk kommer med spørsmål og kommentarer.
–Vi liker veldig godt å få besøk av nysgjerrige forbipasserende når vi er ute i felt og jobber til vanlig, men for vår del er dette første gang vi har blitt kontaktet og bedt om å komme tilbake for å vise hva som ble funnet. For oss i fylkeskommunen er det ingenting som er kjekkere enn å møte nysgjerrige grunneiere, elever eller andre interesserte, og sammen la oss imponere eller undres over spor fra fortiden.

Arkeologiske kulturminner er prioritert

Norge har det lovverket i verden som best ivaretar arkeologiske kulturminner. Loven krever at det gjennomføres arkeologiske undersøkelser for å ivareta kulturminneverdiene ved både mindre og større, private og offentlige tiltak. Dette genererer mye arbeid og vi er nå hele 12 fast ansatte arkeologer som jobber med å kartlegge disse verdiene i Rogaland. Det er viktig for oss arkeologer å få mulighet til å gi den kunnskapen undersøkelsene gir oss tilbake til samfunnet. 

- Det viktigste vi håper på å kunne bidra til er å gi denne turen, og fremtidige turer, en forhistorisk dimensjon med undring over hvordan landskapet kan ha sett ut før, hvem som kan ha vært her før oss og hvordan disse har forholdt seg til, og påvirket landskapet. Så meld deg på! 

Gulv i verkstedstuft fra jernalder
Hustuft
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson