Høytflyving inn i Rogalands framtid

  • Høytflyving inn i Rogalands framtid
    Ivrige deltakere diskuterer utviklingsmuligheter i fylket
  • Høytflyving inn i Rogalands framtid
    Ivrige deltakere diskuterer utviklingsmuligheter i fylket
  • Høytflyving inn i Rogalands framtid
    Lars U. Kobro leder reisen og arbeidet med rapporten om Rogalands framtid

Arbeidet med å se inn i Rogalands framtid pågår for fullt. Reisen inn i Rogalands framtid er en del av arbeidet med regional planstrategi for perioden 2017-2020. Gjennom tre samlinger peker sentrale deltakere fra organisasjon- og næringsliv på hva og hvordan de tror fylket vårt vil se ut om noen år. Denne uken samles deltakerne en siste gang, og forbereder landingen.  

Reisen til Rogalands framtid er en mental reise. Den startet i november og fortsatte i desember. Da ble deltakerne utfordret til å ha et kreativt blikk på tre ulike aktivitetsområder som kan bidra til å skape framtidens Rogaland.
Hvilke bostedsaktiviteter trenger vi, hvilke bedriftsaktiviteter trenger vi og hvilke besøksaktiviteter kan vi friste med? Ivrige og engasjerte deltakere diskuterte hvor folk skal bo, jobbe og hva vi har å tilby besøkende.

De reisende fikk også innblikk i trekk og trender som kan påvirke samfunnsutviklingen. Globalisering, urbanisering, energiforsyning, digitalisering, demografiske utfordringer og teknologisk sammensmelting er seks av disse. 

- Vi kan ikke bare planlegge ved å se bakover. Fremtiden er en antakelse, men vi må planlegge for den, sa Lars Ueland Kobro, forsker ved Telemarksforskning. Han er leder for "framtidsreisen" og skal samle ideene og innspillene fra de ulike møtene. Rapporten blir en del av kunskapsgrunnlaget for den regionale planstrategien. 

Inn for landing

Tirsdag 20. januar samles de reisende for siste gang på Sola flymuseum. Da skal deltakerne bli enige om framtidsbildet for Rogaland, slik de ser det. De tre samlingene ender i en beskrivelse og rapport. I begynnelsen av februar er rapporten ferdig, og den skal blant annet presenteres for kommunene. Du kan allerede nå melde deg på konferansen 6. februar

Framtidsbildene er en del av regional planstrategi

Regional planstrategi er et av de viktigste styringsverktøyene i fylkeskommunen. Denne avgjør hvilke regionale planer og strategier som skal lages eller revideres. Planstrategien skal skissere og vise viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, og vurdere langsiktige utviklingsmuligheter som bør være en del av planstrategien.

Du kan også se mer i presentasjonen (pdf) Lars Kobro holdt for fylkesutvalget i desember.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson