Oppstart for bompengepakke på Jæren

Arbeidet med å få på plass den nye bompengepakken på Jæren er i gang. På det første møtet i styringsgruppa for «Utbyggingspakke Jæren» ble det slått fast at det er nok trafikk til å betale for veiutbedringer med egne bomstasjoner.

- Jeg er glad for det gode samarbeidet vi har etablert rundt Utbyggingspakke Jæren, sa fylkesordførere Janne Johnsen på oppstartsmøtet i Utbyggingspakke Jæren. Kraftig befolkningsvekst og tilsvarende boligproduksjon og næringsetablering har endret både reisemønster og reisevolum. Det krever store grep. Utfordringene er store nok til å håndteres i en egen pakke, slo fylkesordføreren fast.

Den planlagte bompengepakken for kommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal skal kun finansiere veiprosjekter på Jæren, og kommer i tillegg til den vedtatte Bypakke Nord-Jæren. Den nye utbyggingspakken skal samkjøres med Bypakken, slik at bilister som kjøre gjennom begge, slipper å betale dobbelt.

Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen har kartlagt trafikkutvikling og trafikkmønstre, trafikktall og inntektsgrunnlag.
 - De tre Jær-kommunene har vokst mer enn kommunene på Nord-Jæren, så det er store utfordringer med køer allerede, sier samferdselssjefen i Rogaland fylkeskommune, Gottfried Heinzerling.

Sammen med kommunene skal fylkeskommunen og Statens vegvesen nå få aktuelle prosjekt på bordet. Deretter skal kostnadene for de ulike tiltakene beregnes. Først da kan bompengesatser diskuteres.

- Det kan godt hende at det holder med 15–20 kroner per passering, og det er heller ikke sikkert at det blir nødvendig med rushtidsavgift, sier samferdselssjef Gottfried Heinzerling.

Forslag til innhold i Utbyggingspakke Jæren skal sendes på høring i kommunene i vår. Etter planen skal utbyggingspakken vedtas av fylkestinget i juni 2015.

I styringsgruppa for Utbyggingspakken sitter ordførerne fra de fire kommunene og fylkesordfører Janne Johnsen.

Styringsstruktur og mandat for Utbyggingspakke Jæren ble vedtatt i juni 2014.

 

Kontaktpersoner:

Fylkesordfører Janne Johnsen, mob. 480 82 646

Samferdselssjef Gottfried Heinzerling, mob. 482 07 228

 

 

Del denne artikkelen på: