Samarbeid og kommunereform på Solamøtet 2015

Samarbeid og kommunereform på Solamøtet 2015

Jan Tore Sanner på Solakonferansen 2015.

Næringsutvikling, boligbygging og samferdsel må henge i hop. Det er fylkesordføreren, kommunalministeren og NHO-direktøren enige om.

- Aldri har det skjedd mer på på samferdselsfronten i Rogaland enn nå, sa fylkesordfører Janne Johnsen i sin åpningstale. Vi har vedtatt en bompengepakke for Jæren på 25 milliarder kroner. Nå forventer vi rask ekspedering i departementet, slik at vi får bygd bussveien og de veiene regionen trenger.

Hvordan skal vi ruste oss for framtiden? Kommunalminister Jan Tore Sanner tok til orde for en kommunereform som skal gi mindre byråkrati og mer lokaldemokrati. Næringsliv og politikk må ses i sammenheng. - Vi er gjensidig avhengig av hverandre, sa Sanner, og understrekte at robuste kommuner blant annet handler om sterke fagmiljøer som kan gi innbyggerne gode velferdstjenester. 

NHO-direktør Kristin Skogen Lund tok til orde for å prioritere byområder og transport, med bedre kollektivløsninger og enklere godstransport. - Vi bør ha en visjon om nullutslipp fra transportsektoren i 2040, sa Skogen Lund.

Ombygging Rogaland er tema for Solamøtet 2015 som samler rundt 250 deltakere fra næringsliv, politikk og det offentlige. Solamøtet er et samarbeid mellom NHO, KS, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Rogaland fylkeskommune.

bilde
Del denne artikkelen på: