201 elever uten læreplass

Lærling reparerer bil

Antall elever uten læreplass går fortsatt nedover. Pr. 12. september står nå 201 elever uten læreplass, mot 261 elever uken før.

De elevene som pr. 15. august stod uten læreplass i en lærebedrift har nå fått tilbud om alternativ VG3 fagopplæring i skole. Svarfristen for å takke ja eller nei til dette tilbudet var fredag 25. august. De elevene som takket ja til tilbudet vil få tilbakemelding og mer informasjon om opplæringstilbudet i løpet av september. Takket eleven nei til dette tilbudet, eller lot være å svare innen fristen, står eleven uten opplæringstilbud fra Rogaland fylkeskommune for skoleåret 2017/2018.

Fordeling av elever uten læreplass i Rogaland, etter fag

 • Teknikk og industriell produksjon: 89 elever uten tilbud om læreplass.
 • Elektrofag: 28 elever uten tilbud om læreplass.
 • Service og samferdsel: 33 elever uten tilbud om læreplass.
 • Bygg- og anleggsteknikk: 22 elever uten tilbud om læreplass.
 • Helse- og oppvekstfag: 18 elever uten tilbud om læreplass.
 • Restaurant- og matfag: 4 elever uten tilbud om læreplass.
 • Naturbruk: 3 elever uten tilbud om læreplass.
 • Design og håndverk: 3 elever uten tilbud om læreplass.
 • Medier og kommunikasjon: 1 elev uten tilbud om læreplass.
Uke 36 Diagram

Diagram: Fordeling av elever uten læreplass i Rogaland, pr uke 36 2017.

 

Fordeling av elever uten læreplass i Rogaland, etter kommune

 • Stavanger: 51 elever uten tilbud om læreplass.
 • Sandnes: 32 elever uten tilbud om læreplass.
 • Karmøy: 26 elever uten tilbud om læreplass.
 • Haugesund: 18 elever uten tilbud om læreplass.
 • Sola: 8 elever uten tilbud om læreplass.
 • Gjesdal: 8 elever uten tilbud om læreplass.
 • Strand: 8 elever uten tilbud om læreplass.
 • Hå: 7 elever uten tilbud om læreplass.
 • Klepp: 7 elever uten tilbud om læreplass.
 • Vindafjord: 5 elever uten tilbud om læreplass.
 • Tysvær: 5 elever uten tilbud om læreplass.
 • Eigersund: 5 elever uten tilbud om læreplass.
 • Time: 4 elever uten tilbud om læreplass.
 • Randaberg: 4 elever uten tilbud om læreplass.
 • Sokndal: 4 elever uten tilbud om læreplass.
 • Bjerkreim: 3 elever uten tilbud om læreplass.
 • Hjelmeland: 2 elever uten tilbud om læreplass.
 • Sauda: 1 elev uten tilbud om læreplass.
 • Finnøy: 1 elev uten tilbud om læreplass.
 • Forsand: 1 elev uten tilbud om læreplass.
 • Rennesøy: 1 elev uten tilbud om læreplass.
 • Bokn: 0 elever uten tilbud om læreplass.
 • Kvitsøy: 0 elever uten tilbud om læreplass.
 • Lund: 0 elever uten tilbud om læreplass.
 • Suldal: 0 elever uten tilbud om læreplass.
 • Utsira: 0 elever uten tilbud om læreplass.
Uke 36 søkere fordelt på kommuner

Tabell: Fordeling av elever uten læreplass i Rogaland fordelt på kommuner, pr uke 36 2017.

Se detaljert rapport  Kommuneoversikt elever uten læreplass pr. 12.09.2017

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson