Brexit må følges opp med et sterkere Nordsjøsamarbeid

Brexit må følges opp med et sterkere Nordsjøsamarbeid

Arbeidsgruppa for Brexit ledes av nederlandske Nienke Homan (nr.2 fra venstre), mens arbeidet koordineres av Magnus Engelbrektsson, som også er generalsekretær for Nordsjøkommisjonen (helt til høyre). Møtet ble holdt på Västra Götalands Brusselkontor, som er i samme bygning som Stavangerregionens Europakontor.

Nordsjøkommisjonen, som består av kystfylker rundt hele Nordsjøen, i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, har nedsatt en egen arbeidsgruppe som ser på konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU vil ha for samarbeidet rundt Nordsjøen.

Gruppa hadde sitt tredje møte i Brussel 8.november. Fylkesvaraordfører Marianne Chesak deltar i gruppas arbeid på vegne av de fire fylkeskommunene på Vestlandet.

Foruten flere presentasjoner fra britiske, tyske og svenske regioner som har utredet mulige konsekvenser av Brexit for dem, diskuterte møtet utkast til en erklæring som styremedlemmene i Nordsjøkommisjonen skal vedta neste uke i Cardiff.

Brexit vil ha store konsekvenser for Nordsjøområdet – med britenes utmelding av EU blir det tre hovedaktører i Nordsjøen: Storbritannia, Norge og EU-landene. Erklæringen, som først og fremst ber regjeringene i Storbritannia, Norge og EU-landene rundt Nordsjøen om at samarbeidet rundt Nordsjøen heller må styrkes enn svekkes som en følge av Brexit. Erklæringen ber også om at midlene til samarbeid på regionalt nivå rundt Nordsjøen opprettholdes. Den ber også om at samarbeidet mellom de nasjonale regjeringene, regionene og kommunene styrkes i Nordsjøregionen.

Styremøtet i Nordsjøkommisjonen i Cardiff neste uke faller sammen med en stor konferanse om Brexit som CPMR – organisasjonen for europeiske kystregioner arrangerer sammen med regjeringen i Wales. Her vil det Cardiff-erklæringen om de europeiske regionene og Brexit også bli undertegnet.

Som norsk styremedlem i Nordsjøkommisjonen og fast møtende var til styret i CPMR, deltar fylkesordfører Marianne Chesak også på møtene i Cardiff.

Del denne artikkelen på: