Forslag om fredning av Romanivillaen

Romanivillaen på Nedstrand i Tysvær

Rogaland fylkeskommune foreslår å frede Romanivillaen på Nedstrand i Tysvær kommune. 

Om Romanivillaen

«Villaen» på gården Øverland på Nedstrand i Tysvær kommune ble oppført på 1700-tallet. Tidlig på 1900-tallet ble bygningen flyttet fra gården Hålå i Indre Amdal til gården Øverland på Nedstrand. I mellomkrigstiden ble huset leid ut til romanifamilier som brukte det som både på vinter- og sommertid, også etter 2. verdenskrig. «Villaen» er et godt eksempel på en type bosted som romanifolket tok i bruk, og som et av få gjenværende kulturminner etter romanifolket, ble bygget midlertidig fredet av Rogaland fylkeskommune våren 2012.

Romanivillaen_02

Romanivillaen på Nedstrand, bygningens bakside.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Villaen, som et kulturhistorisk viktig eksempel på typen enkle boliger som ble tatt i bruk av romanifolket. Villaen er et av få gjenværende eksempler på bygninger som vi vet med sikkerhet har vært bebodd av romanifolk i lengre perioder. 

Fredningen av bygningens eksteriør skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske utrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, vinduer og dører, materialbruk og overflater, skal opprettholdes.

Formålet er videre å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiøret som er kulturhistorisk interessant.

Formålet med fredningen av området rundt bygningen er å sikre virkningen av kulturminnet i miljøet.

Romanivillaen_03

Romanivillaen på Nedstrand, bygningens plassering i terrenget.

Omfanget av fredningen

Fredningen etter § 15 omfatter følgende bygning og bygningsdeler:

  • Romanivillaen, bygningsnummer: 172681794 (Askeladden-ID: 156385-1)
  • Ytterdør, labank, lagret i bygningen
  • Innerdør, labank, lagret i bygningen
  • Vindu, tre fags vindu uten glass, lagret i bygningen

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som planløsning, materialbruk og overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar.

Fredningen etter § 19 omfatter området avmerket på kartet.

Romanivillaen_kartutsnitt

Romanivillaen på Nedstrand, bygningens plassering på eíendommen.

Høringsfrist

Eventuelle merknader til fredningsforslaget for Romanivillaen, sendes:
Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, Postboks 130, 4001 Stavanger 

Frist for tilbakemeldinger: 20. november 2017.

Del denne artikkelen på: