Fraværet synker i videregående skoler

En foreløpig opptelling viser at både dagsfraværet og timefraværet synker i de offentlige videregående skolene i Rogaland.

Framstillingen viser et anslag for gjennomsnittlig timefravær og gjennomsnittlig dagsfravær 1. termin de fire siste skoleårene.

Skjermbilde 2017-02-16 kl. 20.59.45

I gjennomsnitt var elevene på skolen vel en dag mer første termin dette skoleåret (16/17) sammenliknet med første termin foregående skoleår (15/16). Nedgangen i fraværet er 22 prosent. 

Flere elever får "ikke grunnlag for vurdering"

Samtidig blir det gitt flere IV-er ( "ikke grunnlag for vurdering"). 1. termin 15/16 ble det gitt IV 3435 ganger. Tilsvarende tall for 1. termin dette skoleåret er 3970.  Dette er en økning på 16 prosent. 

2

 Figuren viser antall IV-er 1. halvår fire siste skoleår.

 – Det er nærliggende å tro at både nedgangen i fraværet og økningen i antall IV-er har sammenheng med den nye fraværsordningen som ble innført dette skoleåret, sier Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring i Rogaland.

– Vi kommer til å følge nøye med på utviklingen framover.  Selv om en elev får IV til jul har vedkommende våren på seg til å forbedre frammøte.

For nærmere informasjon
Opplæringsdirektør Joar Loland   tlf  991 00 986
For beregningsmåte, kontakt Asbjørn Velde tlf. 51 92 25 19/ 959 78 975

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson