Kandidater til Bragdprisen 2017

Lyspære i gult papir sammen med flere lyspærer i blått papir

Hvem fortjener Rogaland fylkeskommunes Bragdpris for 2017? Prisen er en honnør til en person som har utført en særskilt innsats innenfor et hvilket som helst samfunnsområde.

Prisen er på 50 000 kroner og en statuett av Kristoff Nasilowski som blir overrakt i fylkestinget.

Frist for å sende inn forslag til kandidater er 1. november 2017

Hvem kan nominere kandidater?

Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fylkeskommunens folkevalgte og fylkesrådmannen har også anledning til å foreslå kandidater som ikke er foreslått av andre.

Kriterier for tildeling:

  • Kandidatene må ha markert seg ut over det vanlige nasjonalt og/eller internasjonalt i sitt arbeid.
  • Kandidatene må ha markedsført Rogaland på en positiv måte nasjonalt og/eller internasjonalt.
  • Prisen tildeles enkeltpersoner bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan den tildeles personer som ikke er bosatt i Rogaland, men som er nært knyttet til fylket eller har gjort en særskilt innsats for fylket.
  • Prisen tildeles bare én gang til samme person.

Forslag sendes til:

firmapost@rogfk.no 

eller:

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger

Innsendt forslag merkes "Bragdprisen" 

Les mer om  Bragdprisen 2017

Del denne artikkelen på: