Rogaland får sitt eget regionale matmanifest

Inger Lise Rettedal og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal

Inger Lise Aarrestad Rettedal, styreleder i Gladmat og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal med nysignert matmanifest for Rogaland. Foto: Ida Marie Skeie.

Et samlet matmiljø i Rogaland har brukt våren og sommeren på å etablere et regionalt matmanifest for Rogaland.

– Rogaland er det viktigste jordbruksfylket i Norge og en sentral region for å nå nasjonale mål om økt matproduksjon. Gjennom matmanifestet løfter vi fram og bekrefter verdien av lokal matproduksjon, norske råvarer og ikke minst matkultur. Sammen er vi med på å skape både stolthet og økt bevissthet til lokalprodusert mat og råvarer, sier fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal.

Matmanifestet skal erkjenne verdien av lokal matproduksjon og norske råvarer og være et løft for å bevare, styrke og utvikle matproduksjon og matkultur fra Rogaland. Rogaland har de beste forutsetninger hva gjelder mat og drikke; her finnes 20-30 % av råvareoppstrømmen i Norge, 17.000 jobber i matindustrien i regionen, regionen er størst på tomater og flere dyreslag, en stor næringsmiddelindustri, internasjonale impulser, nasjonale matarrangementer, noen av landets ypperste restauranter og noen av verdens beste kokker. Nå får regionen også et regionalt matmanifest som viser at en ledende matregion har evne til å samarbeide for å nå felles mål.

Regjeringen har i sin reiselivsstrategi startet arbeidet med å etablere et nasjonalt matmanifest. Vi håper at vårt regionale matmanifest, sammen med Trøndelag og Sørlandet sitt, vil danne et godt utgangspunkt for det videre arbeidet for et nasjonalt matmanifest.

– Som landets største matfylke er det naturlig at vi får på plass en visjon som denne for Rogaland. Det er et stort potensial innenfor gastronomi og kokkekunst i fylket, og matmanifestet vil bidra til å utvikle næringen på en positiv måte. Rogaland har gjennom mange år vist at fylket har det som kreves for å hevde seg i matnæringen. Nå gjelder det å vise frem alt det fylket har sånn at verden får sett og opplevd det, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. NHO er en av initiativtakerne til det regionale matmanifestet, sammen med 15 andre aktører i matfylket Rogaland.

Rogalands regionale matmanifest ble lansert og signert under åpningen av Gladmat i Stavanger onsdag 19. juli. Du kan finner manifestet til høyre. 

Initiativtakere er: Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Stavanger Ysteri, Greater Stavanger,
Ryfylkekokken, Stavanger Sentrum, Kronengruppen, Siv Støfringstøl AS, RegionStavanger, Rogaland Bondelag,
NHO Reiseliv, Gladmat, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Ostehuset IpaxMat og Klostergarden®

Se bilde og mer på:  facebook.com/matmanifestet

Del denne artikkelen på:
Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal signerer brev

Fylkesordføraren og fylkesmannen vil ha statlege arbeidsplassar innan landbruksforvaltinga til Rogaland. Dette kjem fram av eit felles brev dei i dag sender til sentrale styresmakter. 

Les mer >
Vedlegg