Ungdommens fylkesting

  • Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal
  • Jente leser i informasjonsbrosjyre
  • Ungdommens fylkesting er en god arene å bli kjent med nye venner
  • Mentorene Aleksander Stokkebø og Julia Wong
  • Alexander Stokkebø og Julia Wong foran salen
  • Ungdommer foran datamaskiner
  • Fylkesrådmann Trond Nerdal

Nærmere 50 ungdommer fra hele Rogaland var samlet til Ungdommens fylkesting på Metropolis i Stavanger fredag 20. oktober.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal ønsket velkommen og fortalte ungdommene hvor viktig deres engasjement er i dag, men ikke minst for regionens framtid.

Aleksander Stokkebø fra Høyre og Julia Wong fra Arbeiderpartiet er mentorer for ungdommene. Begge er bare 22 år, men har allerede god erfaring fra lokalpolitikken og fra fylkestinget. Aleksander Stokkebø er også helt fersk på Stortinget. De la stor vekt på at ungdommene må utnytte sin stemme og at de er viktige bidragsytere til fylkespolitikken.

Fylkesrådmann Trond Nerdal presenterte hvem Rogaland fylkeskommune egentlig er og hvilke verdier fylkeskommunen står for. Han utfordret ungdommene til å tenke igjennom hva en verdi egentlig er og forklarte bakgrunnen for visjonen til fylkeskommunen som er "Vi utvikler ett godt Rogaland".

Del denne artikkelen på: