Europas kystregioner er bekymret for EUs framtid etter Brexit

Europas kystregioner er bekymret for EUs framtid etter Brexit

På styremøte i CPMR – organisasjonen for europeiske kystregioner i den greske byen Patras forrige uke, uttrykte organisasjonen sterk bekymring for EUs framtid etter at Storbritannia trekker seg ut neste år.

Bekymringen er knyttet til finansieringen av EUs aktiviteter når britene går ut. EUs budsjett vil da reduseres med 10%, tilsvarende 60-100 milliarder Euro årlig, samtidig som medlemslandene vil bruke mer ressurser på forskning, innovasjon, ungdomstiltak, integrering av flyktninger og forsvarssamarbeidet. Det betyr at andre områder, som regionalpolitikken, sannsynligvis blir redusert, kommisjonen har foreslått en reduksjon på mellom 15 og 30% her. Kommisjonen foreslår også at en stor del av disse midlene brukes til omstillingstiltak i land som Hellas, Italia og Spania for å stabilere euro-samarbeidet.

Det blir da lite penger igjen til regionene og til samarbeid mellom regionene. Dette er noe som også får betydning for Norge, da vi er aktivt med i regionalt samarbeid gjennom de såkalte Interreg-programmene. For Rogaland har deltakelse i Interreg-programmet for Nordsjøen hatt stor betydning for utvikling av reiseliv og kollektivtransport, og i prosjekter som sykkelløpa og vandringsruta rundt Nordsjøen, vikingturisme, konseptvalg for kollektivtransport, og sikker sjøtransport langs Norskekysten har Rogaland fylkeskommune hatt prosjektledelsen.

Møtet diskuterte også organisasjonens politikk i forhold til asylsøkere og flyktninger og understreket ønsket om at Europas regioner må få et større formelt ansvar for mottak, bosetning og integrering av flyktninger. Rogalands fylkesvaraordfører Marianne Chesak, som sitter i styret for CPMR, orienterte om ekspertutvalgets forslag om overføring av statlige oppgaver innen dette feltet til de nye fylkeskommunene. Dette er helt i samsvar med CPMRs ønsker.

CPMR uttrykte også bekymring for demokratiets stilling i mange EU-land og i land som ønsker medlemsskap og den betydning dette kan få for de ‘europeiske verdiene’ som EU er grunnlagt på.

Del denne artikkelen på: