Møte under havoverflaten

Møte under havoverflaten

Nordsjøkommisjonens arbeidsgruppe for marine ressurser møttes 19.april i provinsen Flevoland i Nederland. Flevoland er Nederlands nyeste provins og er bygd på land som er tatt tilbake fra havet og som er blitt bosatt fra 1960-tallet.

Fiskeri er en nøkkelsektor i Flevoland og gruppa besøkte bl.a. en foredlingsbedrift og Europas nest største fiskeauksjon i Urk..

Rogaland fylkeskommune er representert i arbeidsgruppa med Trine Danielsen, varamedlem til fylkestinget.

På møtet diskuterte gruppa marint søppel, og diskuterte utkast til en resolusjon om temaet som legges fram for Nordsjøkommisjonens generalforsamling i Fredrikstad 13.juni. Resolusjonsutkastet tar til orde for intensivert kamp mot plastforsøplingen av havene.

Gruppa ble informert om prosjektet SEANSE som arbeider med maritim arealplanlegging i Nordsjøen. Det var også rapporter om mulige virkninger av britenes utmelding av EU i Nordsjøkommisjonens medlemsregioner. 

Møtet diskuterte gruppas arbeid med maritim arealplanlegging, og flere av medlemmene av gruppa deltok også dagen før på en workshop om maritim arealplanlegging som var organisert av prosjektet NorthSEE.

Maritim energi var også på agendaen og den nederlandske regjeringen orienterte om samarbeidet rundt Nordsjøen om utvikling og samordning av klimavennlig energiproduksjon og da særlig vindenergi.

Dagen etter møtet var det også et seminar om fiskeriene, Brexit og framtida til EUs fond for maritime og marine næringer organisert av Nordsjøkommisjonens moderorganisasjon, CPMR, organisasjonen for Europas kystregioner.

Del denne artikkelen på: