Ny interesse for oljerelaterte fag?

Foto: Elisabeth Tønnessen

Søkertallene til videregående opplæring er klare. Trenden er trolig snudd, og søkingen til Vg1 teknikk og industriell produksjon går nå opp etter å ha nærmest blitt halvert de siste fem årene. Dette er positivt, og i tråd med signalene fra bransjen som ønsker flere lærlinger.

Helse- og oppvekstfag er det klart mest søkte yrkesfaglige utdanningsprogrammet på Vg1, og andelen søkere fortsetter å øke. Nesten 1100 ungdommer har valgt helse- og oppvekstfag som sitt første ønske.

Søkingen til bygg- og anleggsteknikk går mest ned sammenlignet med fjoråret, og er nå tilbake på 2015-nivå. Musikk, dans og drama går tilbake til «normalt» nivå etter å ha steget merkbart i fjor.

Det er små endringer i søkingen til øvrige studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Fordeling mellom yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram

De siste årene har yrkesfagandelen gått litt ned og stabilisert seg rundt 50 prosent. Årets søkertall viser at tendensen snur litt, og søkingen til yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1 ender på ca. 51 prosent. 

Fordeling av søkertall

Totalt har over 21691 søkt videregående opplæring i Rogaland for skoleåret 2018/19. Dette er en liten nedgang fra i fjor. Av det totale søkertallet har 18870 ungdomsrett.

Avgangskullet fra grunnskolen synker også med over 200 i år, til snaut 5800. Det er ca. 100 avgangselever fra grunnskolen som ikke har søkt videregående opplæring. De fleste av disse søker i andre fylker eller flytter utenlands. Oppfølgingstjenesten vil kartlegge alle ungdommer med opplæringsrett som ikke har søkt.

Søkertallene inkluderer søkere til alle friskolene i Rogaland, og totalt har 1320 søkt elektronisk til disse skolene. I fjor var tallet 1346.

390 ungdommer har søkt om fortrinn til videregående opplæring og 642 har søkt om individuell behandling.

Litt færre ønsker påbygg

Antallet søkere til Vg3 påbygg til generell studiekompetanse har økt med 50 % de to siste årene. I år er det registrert 619 søkere med ungdomsrett mot ca. 690 i fjor. Selv om dette er en liten negang fra fjoråret, er tilbudet fortsatt kraftig oversøkt da vedtatt kapasitet er 360 elevplasser. De som ikke får plass, vil få tilbud om læreplass eller Vg3 fagopplæring i skole.

652 søker påbygg til generell studiekompetanse etter fullført yrkesutdanning. Dette er en rettighet for de som har tatt fagbrev som også ønsker studiekompetanse. Sammenlignet med fjoråret er dette en nedgang på omtrent 20 søkere.

Søking til den enkelte skole

Alle de fylkeskommunale videregående skolene har oversikt over søkere til egen skole.

Noen eksempler på skoler og programområder som er oversøkte i forhold til kapasiteten:

Skjermbilde 2018-03-05 kl. 09.49.30

God søking til læreplass

2229 søkere har læreplass som sitt første ønske, mot 2183 i fjor. Det er positivt at mange ungdommer søker læreplass. Selv om arbeidsmarkedet i Rogaland fortsatt er krevende innenfor enkelte bransjer, melder flere av opplæringskontorene om økt behov for lærlinger.

Det er et stort framtidig behov for faglært arbeidskraft, og Rogaland er fortsatt landets største fylke målt i antall lærlinger. Offentlige virksomheter bør merke seg at interessen for helse- og oppvekstfag fortsetter å øke, og spesielt kommunene bør forberede seg på at det vil være flere søkere til læreplass innenfor helse- og oppvekstfag i Rogaland de neste årene. 

Dette er de mest søkte lærefagene:

Skjermbilde 2018-03-05 kl. 09.49.42

Tabellen under viser søkingen til Vg1 de siste årene i Rogaland i antall og prosentvis fordeling på det enkelte utdanningsprogram:

Skjermbilde 2018-03-05 kl. 09.49.55

Hele pressemeldingen: 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson