Signering av overføringsavtale for regionreformen - arbeid med fylkesveger

Signering av overføringsavtale for regionreformen

Overføringsavtalen ble signert av regionvegsjef Helge Eidsnes (fra v.), Statens vegvesen, fylkesrådmann Inge Smith Dokken og vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen.

Rogaland fylkeskommune står overfor en stor organisasjonsendring. Overføringen av oppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene er en del av regionreformen, og inkludere oppgaver som utredning, planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesveger.  Rundt 200 medarbeidere er aktuelle for overføring innen 1.januar 2020.

Fredag 8. februar ble første milepæl i arbeidet markert. Da ble avtalen om hvilke rammer som skal gjelde for overføring av medarbeiderne fra Statens vegvesen til Rogaland fylkeskommune signert. Avtalen skal skape trygghet og forutsigbarhet med hensyn til fylkeskommunen og den enkelte ansattes rettigheter og plikter i forbindelse med overføringen. Signeringen er et viktig steg i arbeidet med ny organisering av fylkesvegadministrasjonen.

- Jeg er glad for at vi nå har signert avtalen som sikrer og skaper trygghet for medarbeidere i etablering av ny fylkesvegadministrasjon. Vi får masse kompetanse som vil styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, samtidig som vi overtar en rekke viktige oppgaver. Prosessen er krevende for mange, men fylkeskommunen og Statens vegvesen har hatt et veldig godt samarbeid i mange år som bidrar til konstruktiv dialog, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken. Dette er en av de første store offisielle oppgavene til den nye fylkesrådmannen.

Samferdsel er et viktig tjenesteområde i Rogaland fylkeskommune. Regionreformen er en stor omveltning for fylkeskommunen. Arbeidet med å etablere en ny fylkesvegadministrasjon er startet. I arbeidet legges det vekt på å ta vare på den enkelte medarbeider som overføres, ivareta begge organisasjonene, og samtidig sørge for at det fremdeles leveres gode tjenester til innbyggerne.

Del denne artikkelen på: