Søk om trafikksikkerhetsmidler

Søk om trafikksikkerhetsmidler

Trenger din kommune fortau, sykkelvei eller bedre belysning?
Nå kan alle kommuner i Rogaland søke om midler til trafikksikkerhetstiltak på fylkeskommunale og kommunale veier. Søknadsfrist er torsdag 12. desember 2019.

Kommunene som skal søke må ha en vedtatt trafikksikkerhetsplan og søke ut fra den. Tiltakene som det søkes midler til skal være prioritert i planen. 

Søknadene fra «Trafikksikre kommuner» og kommuner som er i en prosess med å bli det, vil bli prioritert (både fylkeskommunale og kommunale veier). 

Se vedlegget «Retningslinjer for tildeling av trafikksikkerhetsmidler» for mer informasjon om krav til søknadens innhold.

Del denne artikkelen på:
Retningslinjer for tildeling av ts-midler 2020 (29,63 kB)
Kontaktperson