Søking til videregående opplæring

Søking til videregående opplæring

Søknadsfristen til videregående opplæring nærmer seg og mange unge går i disse dager rundt og fundere på hva de vil bli. Neste uke kan de få litt hjelp til valget ved å besøke de videregående skolene. 

Gå inn på skolens hjemmeside for å se når den holder åpent hus. Her er liste over alle videregående skoler i fylket. 

Hvilke skoler som har hvilke(t) tilbud finner du enten på skolens hjemmeside eller på nettsidene vilbli.no og 31skoler.no.

Husk at søknadsfristen for søkere med fortrinn/individuell behandling og for minoritetsspråklige er 1. februar. Søknadsfrist for ordinære søkere er 1. mars. 

Søking om opptak skjer på Vigo.no. Nettstedet er åpnet for søknader. 

Del denne artikkelen på: