• Forside
  • Aktuelt
  • Styret i Nordsjøkommisjonen sender utkast til ny Nordsjøstrategi 2020-30 på høring

Styret i Nordsjøkommisjonen sender utkast til ny Nordsjøstrategi 2020-30 på høring

Styret i Nordsjøkommisjonen sender utkast til ny Nordsjøstrategi 2020-30 på høring

Styret i Nordsjøkommisjonen møttes i Brussel 7.-8.november og vedtok å sende utkastet til ny Nordsjøstrategi på høring til medlemsregionene.

Strategiutkastet foreslår fire hovedsatsninger for arbeidet i organisasjonen:

  • Bærekraftig utnyttelse ressursene i Nordsjøen
  • En klimanøytral Nordsjøregion
  • Gode og bærekraftige transporttjenester innen og mellom regionene rundt Nordsjøen
  • En smart Nordsjøregion som er i front med nyskaping

Strategiutkastet var hovedsak på styremøtet som ellers diskuterte status for Storbritannias utmelding av EU (‘Brexit’) og arbeidet med ungdomsmedvirkning i organisasjonens arbeid. Nordsjøkommisjonen engasjerer en egen ungdomsrådgiver fra nyttår. Hun skal bl.a. utarbeide forslag til hvordan ungdomsmedvirkningen skal organiseres i framtida og skal også arrangere en egen ungdomskonferanse i forbindelse med Nordsjøkommisjonens årsmøte i juni neste år.

Norges representant i styret for Nordsjøkommisjonen er Rogalands fylkesordfører Marianne Chesak.

Del denne artikkelen på: