• Forside
  • Aktuelt
  • Ungdomsmedvirkning i fokus på Nordsjøkommisjonens styremøte

Ungdomsmedvirkning i fokus på Nordsjøkommisjonens styremøte i Southend-on-Sea 5.april

Ungdomsmedvirkning i fokus på Nordsjøkommisjonens styremøte

Nordsjøkommisjonen, en samarbeidsorganisasjon for regioner rundt Nordsjøen, arrangerte 21.-22.mars en konferanse i Sandnes der ungdom fra hele Nordsjøområdet diskuterte hvordan ungdom kunne medvirke i diskusjoner og beslutninger i organisasjonen.

Nordsjøkommisjonens president, Kerstin Brunnström fra Västra Götalandregionen i Sverige var tilstede på konferansen i Sandnes og rapporterte fra den til styret i organisasjonen på styremøtet i engelsk Southend-on-Sea 5.april. Hun mente at konferansen i Sandnes viste at ungdom har en reflektert holdning til og et sterkt engasjement for saker som de føler er viktige for klodens framtid, og foreslo at Nordsjøkommisjonen skal sette i gang et prosjekt for å sikre ungdomsmedvirkning i framtida. Styret sluttet seg til dette og ungdomsprosjektet blir satt i gang så snart som mulig.

Styret drøftet også et forslag til prioriteringer for organisasjonens arbeid 2020-30 og legger fram dette for Nordsjøkommisjonens generalforsamling i juni. I forbindelse med denne, vil organisasjonen sammen med Interreg-programmet for Nordsjøen arrangere en klimakonferanse for Nordsjøen. Møtet og konferansen finner sted i Marstrand, en idyllisk by i Bohuslän. Program og påmelding for denne finnes her:

https://northsearegion.eu/about-the-programme/programme-news/register-for-the-north-sea-conference-2019/

Del denne artikkelen på: