23 offentlige ting

23 offentlige ting

I dette kurset blir du kjent med et utvalg av de viktigste offentlige digitale tjenestene. Vi vil utforske og lære om de viktigste digitale offentlige tjenestene, bli bedre i stand til å veilede publikum i bruk av tjenestene og bli kjent med blogg som publiseringsverktøy.

Jannicke Røgler guider oss gjennom to samlinger, 12. september og 17. oktober 2017. Jannicke  jobber som bibliotekrådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek. Hennes hovedarbeidsområder er digital utvikling, statistikk, samlingsutvikling og tiltak for kompetanseheving av bibliotekansatte.    

Jannicke

Nettkurset som vil bli brukt finner du her:  https://bokskapet.hioa.no/courses. Du kan lage deg en bruker og logge deg inn uavhengig av om du vil delta på samlinger eller ikke. 

Du finner også detaljert informasjon om kurset her:  http://nettkurs.webloft.no/course/23-offentlige-ting/

Som bakgrunn og introduksjon kan du lese  innledning til Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge (fram til side 33) og  Nasjonalt program for digital deltakelse.

Pris: kr. 500,- for 2 kursdager, inkludert lunsj

PÅMELDING

Kontaktperson