Alt om bibliofil drift 1

Alt om bibliofil drift 1

Kurset gjennomgår innstillingene for grunnmodulene i BIBLIOFIL (katalog, søk og utlån) slik at systemansvarlig blir klar over systemets muligheter og hva man kan gjøre for å tilpasse det til det enkelte bibliotek. Man går også inn på systemansvarliges rolle i kontakt med leverandøren.

Kursholder: Vidar Ringstrøm fra Biblioteksystemer 

Lunsj inkludert
Maks 12 deltakere
Pris: kr. 1500,- 

INNHOLD

 • Systemansvarliges oppgaver
 • Feilsøkingsveiledning
 • Bruk av problemkasse
 • Postlister
 • Parametersetting
  • Fellesinstillinger
  • Katalog
  • Søk
  • Utlån
  • MappaMi
  • Samsøk
  • Andre moduler...
 • Visning av trefflister og poster i ekspertsøket

KURSET PASSER FOR

 • Systemansvarlige

MEDFØLGENDE LITTERATUR

 • Kursdokumentasjon
Kontaktperson