Arbeidsverksted om klimatilpasning

Vi har med dette gleden av å invitere til arbeidsverksted om klimatilpasning i Haugesund. Verkstedet er i tilknytning til utarbeidelse av planprogram til «Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland».

Målgruppen for arrangementet er kommuner i Rogaland, politikere, statlige etater, interesseorganisasjoner, private aktører og næringsliv og andre interesse

Program for dagen: 

Samlingen er gratis.

For å kunne forberede seg, vil deltakerne i forkant få tilsendt:

-          Spørsmål til gruppediskusjonen

-          Oppsummering av resultater fra spørreundersøkelsen (som sendes ut til kommunene i april)

Fra kommunene ønsker vi tverrfaglig representasjon. De mest sentrale fagmiljøene vurderes å være: plan, miljø (klima), landbruk og teknisk etat (vann- og avløp). Andre berørte fagfelt er selvsagt også velkommen. 

Kom og bidra med din erfaring og engasjement!

Håper vi sees i Haugesund eller på tilsvarende samling i  Stavanger.

Selv om påmeldingsfristen har gått ut kan en melde seg på ut uka ved å sende en e-post til Elin Valand. Forbeholdt at det er ledige plasser. 

Maks deltakere: 50

Arrangementet er fulltegnet
Vis innsendte svar »
Kontaktperson