Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland

Avslutning av tettstedsprosjektet

I samarbeid med Hjelmeland kommune og BYLIVsenteret ønsker Rogaland fylkeskommune velkommen til konferanse i Hjelmelandsvågen 24. september. Vi får lære om aldersvennlig stedsutvikling, fortetting i små steder, og får eksempler på nye muligheter i grensesnittet kultur - næringsutvikling. Vi får også et innblikk i tettstedsarbeidet til de tre pilotkommunene Lund, Sauda og Hjelmeland.  Du kan også bli med på befaring i Hjelmelandsvågen og få god tid til å prate med andre på middag på kvelden. På 25. september kan du som jobber med stedutvikling i kommuner og andre steder påvirke hvordan Rogaland fylkeskommune skal bistå og samarbeide om tettstedsutvikling i distriktene og på småsteder fra 2020.

Programmet har fire deler. Sørg for påmelding til de delene som du ønsker.
Du bestiller selv hotellrom hvis du trenger det. 

  • 24.9 kl 1000-1630: Konferanse 
  • 24.9 kl 1700-1800: Befaring i Hjelmelandsvågen 
  • 24.9 kl 1900-2100: Middag 
  • 25.9 kl 0900-1300: Nettverksamling med workshop

Konferanseprogram 24. september 1000-1630

Velkommen til Hjelmelandsvågen
v/Bjørn Laugaland, ordfører i Hjelmeland kommune

Bolk 1: Tre pilotprosjekter oppsummerer:

Vågen 360 – Stedsutvikling i Hjelmeland sentrum
v/Haldis K Nilsen, plan og forvaltningssjef Hjelmeland kommune og Geir Ims, prosjektleder Ryfylke IKS.

Sydande Sauda –
v/Ingvild Hovind, kommuneplanlegger, Sauda kommune

Stasjonsbyen Moi –
v/Anders Mydland, Lund Næringsutvikling

Sommerkartlegging 2019 – en kommentar fra arkitektstudent
v/Sondre Hebnes praktikant i Rogaland fylkeskommune

Spørsmål og samtale med de tre pilotene
v/Per Anda, prosjektleder for tettstedsprosjektet i Rogaland fylkeskommune.

LUNSJ kl 1215-1300

Bolk 2: Eksempler:

Å satse på det historiske sentrum er god næringsutvikling
v/Laila Steine, Suldal Vekst AS

Hva kan kunst bety for næringsutvikling på bygda
v/Tone Einelia, prosjektleiar Lærdal næringsutvikling AS

Boligfortetting i distriktene,
v/Tord Bakke, sosialantropolog og planlegger 3RW arkitekter

Benstrekk og pause

Bolk 3: Veien videre:

Aldersvennlig stedsutvikling 
v/Øystein Bull Hansen,  faglig leder BYLIVsenteret

Slik ønsker arkitekter å arbeide med stedsutvikling på små steder
v/Kirsten Welschemeyer, MAD Arkitekter og universitetslektor UIS

Orientering om fylkeskommunens videre arbeid med tettstedsutvikling i distriktene i Rogaland
v/Christine Haver, regionalplansjef R

Slutt på konferanse kl 1630

Kort om noen av de utvalgte foredragsholdere:

Kirsten Welschemeyer er praktiserende arkitekt/byplanlegger og partner hos MAD Arkitekter og er i tillegg universitetslektor i regional byplanlegging ved UIS. Kirsten mottok i 2018 Gullhammeren fra Monica Mæland for Bygg21 for beste praksis planfaglige kompetanse under «det norske byggemøtet». Hun har 15 års erfaring som arkitekt og byplanlegger og har de siste årene bistått flere kommuner i by- og stedsutviklingsprosesser både på Nærbø, Voss og i Hjelmelandsvågen.

Tone Einelia er prosjektledet utvikling i Lærdal Næringsutvikling. Der har hun drevet frem et av pilotprosjektene i DOGAs satsning Levende Lokaler i Lærdalsøyri. Tone har arbeidet i mange år med stedsutviklingsprosesser og samarbeidet med en rekke næringsselskaper. Her får kunst og kultur en spesiell rolle i arbeidet med å finne frem til nye næringsveier på små steder.

Øystein Bull-Hansen er byplanlegger og arkitekt MNAL. Han har arbeidet 20 år med byutvikling i Drammen, og er fagansvarlig for NALs Bylivsenter. Øystein har de siste fem årene reist land og strand rundt og hjulpet kommuner med visjonsprosesser og stedsutviklingsprosesser. Helt nylig har han sammen med SINTEF utarbeidet en håndbok i aldersvennlig stedsutvikling på oppdrag for Helsedirektoratet. Han har også hjulpet fylkeskommunen med å drive og utvikle et nettverk for stedsutvikling i Rogaland.

Tord Bakke er sosialantropolog og planlegger i 3RW arkitekter i Bergen. Han har lang fartstid som planlegger både fra det private og offentlige. Tord arbeider for tiden bl.a. med Randaberg og Rosendal sentrum, og har tidligere vært engasjert i lokale tettsteds- og planoppgaver i mellom annet Stryn, Voss og Kvinnherad. Tord er også styreleder i Norsk Bolig- og Byplanforening og underviser på Arkitektskolen i Bergen. Han har god innsikt i nasjonal kunnskapsutvikling og forskning, og har skrevet flere artikler i fagtidsskrifter, blant annet i Plan.

Befaring i Hjelmelandsvågen 24. september 1700-1800

Haldis K. Nilsen, plan og forvaltningssjef, Hjelmeland kommune tar oss med på vandring.
Husk klær tilpasset været. 

Felles middag 24. september 1900

Hjelmeland spa hotell disker opp med treretters middag med lokale råvarer. 450 kr/person. Den enkelte betaler i tillegg for egen drikke.

Nettverksamling 25. september 0900-1300

Velkommen til nettverksamling i tettstedsprosjektet
v/Christine Haver, regionalplansjef 

Presentasjon av fylkeskommunens utkast til videreføring fra 2020
 v/Per Anda, prosjektleder

Kommentarer til utkastet til fylkeskommunens prosjekt fra 2 pilotkommuner og 1 erfaren tettstedsutvikler
v/Jan Ove Øksendal, Daglig leder Lund næringsutvikling og prosjektleder for tettstedsprosjekt i Moi, Lund
v/Anne Sofie Sandvik, kommunalsjef for samfunnsutvikling og prosjektleder for pilotprosjektet i Vindafjord kommuner
v/Rolf Skjelstad, pensjonert arkitekt og planlegger med lang erfaring fra stedsutviklingsprosesser, styremedlem Stavanger Arkitektforening (SAF)

Workshop
Workshopen gjennomføres for at du som jobber med eller har en spesiell interesse for stedsutvikling i kommuner og andre steder kan påvirke hvordan Rogaland fylkeskommune skal bistå og samarbeide med kommunene om tettstedsutvikling i distriktene og på småsteder fra 2020. Etter workshopen utarbeider Øystein Bull Hansen i BYLIVsenteret et notat med faglige råd om justeringer av foreslått prosjektplan.

1000 Introduksjon til Workshop
v/Øystein Bull Hansen, NAL BYLIVsenteret

1300 avslutning og vel hjem

Titlene er foreløpige. Enkelte foredragsholdere er ikke bekreftet. Vi tar forbehold om programendringer.

Målgruppe
Målgruppe for samlingen er ansatte og politikere fra kommuner, næringsliv, eiendomsutviklere, og alle andre aktører som interesserer seg for tettstedsutvikling. 

Praktiske opplysninger 
Konferanseavgift: kr. 500,- (Inkluderer konferansedag 24. september med lunsj, fruktpauser/kaffe)
Konferansemiddag tirsdag kveld kommer i tillegg for de som ønsker dette: kr. 450,-
Husk å oppgi eventuelle allergier/spesielle behov i påmeldingskjemaet under.

Overnatting
De som vil ha rom bestiller dette ved å ringe eller maile direkte til hotellets resepsjon på tlf. 480 50 600 / post@hjelmelandspa.no

Det må refereres til ordre 43502, Rogaland Fylkeskommune. 

Priser overnatting betales av den enkelte direkte til hotellet:
Enkeltrom kr. 990,-
Dobbeltrom kr. 1180,-
Prisen inkluderer frokost og fri tilgang til spabadet (åpent fra kl. 07-21)

Avslutningskonferanse 24-25.9.2019
Kontaktperson