Dialogmøte felles biblioteksystem

Dialogmøte felles biblioteksystem

Rogaland fylkeskommune har invitert kommunene i Rogaland til anskaffelse av nytt, felles biblioteksystem. Anskaffelsen vil gjelde folkebibliotek eller folke- og skolebibliotek i inntil 22 kommuner, og skolebibliotek i inntil 25 videregående skoler.I denne forbindelse vil det bli avholdt en dialogkonferanse hvor alle interesserte tilbydere og andre interessenter er velkomne.

Møtet er åpent for alle interesserte. 

Påmelding innen 16.11:

 

Agenda

Tid Agenda Ved
10:00 - 10:30     

Velkommen, hensikt med møtet

 

Mandat og strategi for anskaffelsen

a. Presentasjon av gruppens mandat

b. Hvilke problemer skal anskaffelsen løse

c. Hvilke krav har gruppen sett for seg er viktige

Britt Ellingsdalen (Rogaland fylkeskommune)

Bjørn Kjetil Fredriksen(Sølvberget)

 

Selskapsvise presentasjoner v/ påmeldte aktører (20 min pr aktør)

10:30 – 10:50 Biblioteksystemer Ola Thori Kogstad
Reidar Bjerkseth
10:50 – 11:10 Axiell Joachim Läckberg
Morten Berg
  
11:10 – 11:30
  
  
Pause
  
    
11:30 – 11:50 Systematic Tom Sørensen
11:50 – 12:10
   
Libriotech
  
Petter von Krogh
  
12:10 – 12:30

Oppsummering og veien videre

a. Oppsummering

b. Tidsplan

c. Konkurranseregler

  

   

Britt Ellingsdalen og Karianne Mæle Thuestad (Rogaland fylkeskommune)

12:30 – 13:00 Lunsj

    

     

Individuelle møter mellom referansegruppa for prosjektet* og leverandørene
  
13:00 – 13:30 Biblioteksystemer Ola Thori Kogstad
Reidar Bjerkseth
13:30 - 14:00 Axiell Joachim Läckberg
Morten Berg
14:00 – 14:30 Systematic Tom Sørensen
   
14:30 – 14:45
  
  
Pause
  
 
14:45 – 15:15 Libriotech Petter von Krogh
15:15 – 15:45 Bibliotekenes it-senter Kjetil Hillestad
Øystein Reiersen

 

Anskaffelsprosessen

Anskaffelsesprosessen vil i stor grad følge samme mønster som storbybibliotekene Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand gjorde da de gikk til anskaffelse av sitt nye biblioteksystem i 2017 / 2018, og deres kravspesifikasjon brukes som grunnlag for våre krav: Det nye biblioteksystemet skal være et fremtidsrettet system som kan benyttes av alle involverte parter, samt utvides til andre partnere over tid. Biblioteksystemet skal leveres som SaaS (Software as a Service) med integrasjoner mot de aktuelle nasjonale systemene. Det ønskes en høy grad av selvbetjening og gode muligheter for tilpasninger, integrasjoner og utvidelser. Systemet skal kunne integreres mot storbybibliotekenes metadatabrønn slik at vi får en friksjonsfri gjenbruk av metadata fra blant annet Stavanger bibliotek.

Det blir mulighet for korte én-til-én møter mellom leverandører og prosjektgruppa i etterkant av felles møte.

Det er ønskelig at interesserte parter forbereder et innlegg på 15-20 minutter hvor de presenterer sine tanker rundt fremtidens biblioteksystem.

Rogaland fylkesbibliotek vil presentere prosjektet og leverandører vil kunne stille spørsmål til prosjektet og anskaffelsesprosessen. Det oppfordres til at leverandørene sender inn spørsmål på forhånd slik at Kunden kan forberede svar.

Møtet vil gjennomføres på norsk.

Det vil bli skrevet et referat med alle spørsmål og svar, som legges ut på kunngjøringen etter at dagen er gjennomført. Spørsmål som ikke kan besvares umiddelbart, vil også bli besvart i referatet.

Det oppfordres til at leverandørene begrenser antall deltakere til to -2- pr. leverandør. Vi ber om at leverandører som ønsker å delta, sender en påmelding om hvem og hvor mange som kommer innen 28. august 2018.

Leverandører som ikke har anledning til å møte, kan oversende spørsmål i forkant av denne dagen via e-post.

Dialogkonferansen er ikke obligatorisk for deltagelse i den påfølgende konkurransen.

Mer informasjon om prosjektet:  http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Kultur-og-idrett/Rogaland-fylkesbibliotek/Aktuelt-Litteratur-og-bibliotek/Felles-biblioteksystem-i-Rogaland

*Referansegruppe for felles biblioteksystem i Rogaland:

Britt Ellingsdalen (Rogaland fylkesbibliotek)
Bjørn Kjetil Fredriksen (Sølvberget, faglig veileder)
Anne Frick (Sandnes)
Marta Hogstad Friis (Klepp / Jærbiblioteka)
Kathrine Vik (Strand / Ryfylkebiblioteket) 
Thea Kathrine Johannessen (Karmøy / Bibliofil-biblioteka)
Tore Wersland (Rogaland fylkeskommune, opplæring)
Lena Dommersnes (Vågen videregående skole
Karianne Mæle Thuestad (Rogaland fylkeskommune, innkjøp)

Kontaktperson