Faglunsj: En grønnere anleggsbransje

Myndighetene har i flere anbud startet med å innføre strengere miljøkrav. Likevel er det flere aktører i anleggsbransjen som ikke bli belønnet for ekstra miljøinnsats som fører til mindre lønnsomhet og lavere konkurransekraft. Samtidig blir det stilt ulike og varierende krav alt etter hvilken offentlig aktør som utlyser et anbud. 

25. september arrangerte Klimapartnere Rogaland et dialogmøte med anleggsbransjen, Difi, NHO og Innovasjon Norge Zero om grønne offentlige anskaffelser og kontrakter. Det ble en god dialog, og bransjen kom fram til mange nye forslag til hvordan de kunne få lønn for sin miljøinnsats. 

I denne faglunsjen kan du komme å høre konklusjonene fra møte. Det er flere enkle grep som fort kan bidra til en grønnere konkurranse og samtidig redusere klimagassutslipp i anleggsbransjen. DIFI, NHO, Zero, og bransjeorganisasjonene støttet flere av forslagene som kom ut av dialogmøte. Noen av de involverer arbeidet fylkeskommunen er involvert i. Risa Maskin og Maskin Entreprenørenes Forbund vil være til stede.

Vi håpar du har tid til å bli med. Ta med egen lunsj.  

 

Kontaktperson