Regionalplan for Jæren - en levedyktig region

Regionalplan for Jæren oppdateres

Vi oppretter ny referansegruppe

Oppdatering av regionalplan Jæren er i gang. I arbeidet med planen er det allerede etablert en referansegruppe som bidrar med innspill til arealutvikling fra bygge- og eiendomsbransjen. Vi har også en ressursgruppe som hjelper til med planens jordvernstrategi. 

Nå ønsker vi å opprette en ny referansegruppe som kan fange andre samfunnsinteresser. Vi håper din organisasjon eller virksomhet vil delta.

Vi inviterer referansegruppen til samling tirsdag, 5. desember. Se vedlagt program for mer informasjon.

Hva er en referansegruppe?

En referansegruppe består av aktører fra ulike samfunnsområder som kan påvirkes av planen. Gruppen skal komme med innspill slik at planarbeidet kan ta hensyn til deres interesser.

Vi ønsker bred involvering, og inviterer deltagere som kan komme med nyttige innspill til planen.

Hvorfor oppdaterer vi regionalplan Jæren?

Regionalplan for Jæren samordner arealbruk og transport innen et byområde som går over flere kommunegrenser. Gjeldende plan ble vedtatt i 2013, men arealkartet er modent for oppdatering. 

Nå som planen oppdateres, har vi mulighet til å tenke smartere på en del områder. I dag står vi foran mange omstillinger. Vi skal bli flere innbyggere, og vi skal vokse på en måte som øker livskvaliteten vår. Vi trenger attraktive byer og steder som er gode å leve, jobbe og investere i. 

Regionen vår står foran store muligheter og tøffe utfordringer. Oppdatering av planen skal sikre at vi er forberedt på å møte fremtiden.  Les mer om oppdateringen av regionalplan Jæren her.

Kontaktperson