Fagdag om evaluering innen folkehelsearbeid

bilde av kunnskapsbasert praksis

Har du lyst å lære mer om evaluering og program for folkehelsearbeid i kommuner 2017-2027?

Mål med dagen var å gi deltakerne inspirasjon og påfyll til å jobbe mer systematisk med evaluering av folkehelsetiltak.

I tillegg håper vi at mange kommuner vil søke om å bli tiltakskommuner om Rogaland fylkeskommune søker og blir trukket ut å bli et programfylke i 2018.

Fylkeskommunene skal legge til rette for dialog med kommunene i fylket, forskningsinstitusjoner og kompetansemiljø, frivillige organisasjoner og eventuelt andre samarbeidspartnere i arbeidet med å utvikle søknaden. Denne dagen vil gi tid til gruppearbeid, innspill og dialog.

Her finner dere innleggene fra dagen:

 

   

 

 

Se skjema:

Kontaktperson