Fagsamling for YOU-rådgivere i uskoler og vgs NORD

Fagsamling for YOU-rådgivere i nord-fylket blir torsdag 27.09.18 på Høgskulen Vestlandet, campus Haugesund 

Foreløpig innhold:

Vi har invitert Erik Hagaseth Haug fra Høgskolen i Innlandet til en heldagssamling denne dagen. Han har en doktorgrad i karriereveiledning og har skrevet mye om begrepene "Karrierekompetanser", "Karrierelæring" og "Karriereundervisning". I det pågående arbeidet med et "Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning" (Kompetanse Norge) har begrepene blitt enda mer aktuelle.

Samlingen er tenkt lagt opp som en blanding av foredrag og workshop om nye begreper innenfor karriereveiledning slik det er foreslått i kjerneelementene til faget "Utdanningsvalg" samt en fortsettelse av Kompetanse Norge sin presentasjon på Fagsamlingen for rådgivere i sør-Rogaland den 26. april i år.

Har dere innspill til problemstillinger, skriv det gjerne inn i feltet "Innspill til samlingen" i påmeldingen under.

Kontaktperson