Fylkesrådet for funksjonshemmede

Møtet starter kl. 09.00.